VitaValley is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht

VitaValley is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht

Geplaatst op: 24 mei 2023

In verband met het periodiek aftreden van onze voorzitter zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie en realiseren sinds 2004 innovaties met grote impact op het werk van zorg- welzijnsprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. Sinds 2016 heeft VitaValley de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We beogen een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek. In het oog springende programma’s zijn 2diabeat en SET-up waarin we lokale implementaties begeleiden. Er is inhoudelijke expertise op het terrein van communities of practice en social return on investment analyses.

VitaValley is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft inmiddels ruim 25 medewerkers. De omzet in 2023 is ca. 2.5 miljoen euro. 

Raad van Toezicht

VitaValley heeft een Raad van Toezicht bestaande uit een voorzitter en twee leden. Er is een tweehoofdig bestuur. De Raad van Toezicht komt 4 à 5 keer per jaar bijeen, afwisselend online en fysiek. Voor de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht is een bescheiden vergoeding beschikbaar. 

Voor een evenwichtige en kwalitatief verantwoorde Raad van Toezicht samenstelling zijn de volgende achtergronden en ervaringen gewenst;

Algemeen, voor alle leden: 

 • Strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en vaardigheden.
 • Evenwicht tussen toezicht houden op en klankbord zijn voor het bestuur.
 • Kennis, inzicht en begrip voor het maatschappelijk ondernemerschap in het brede veld van zorg, onderwijs, welzijn en ondernemen.    

De specifieke taak van de voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • Draagt zorg voor een goed functionerende Raad van Toezicht door te verbinden en heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen.
 • Draagt zorg voor een samenhangend en goed intern functionerend intern Toezicht.
 • Draagt zorg voor en bewaakt een heldere afbakening van de taken die de Raad van Toezicht.
 • Functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder, binnen de kaders en bevoegdheden van goed bestuur.
 • Draagt zorg voor een zodanige communicatie via de bestuurder dat de relevante informatie over ontwikkelingen binnen de organisatie de Raad van Toezicht tijdig en volledig bereiken.
 • Vervult een leidende rol bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de bestuurder.
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen binnen de kaders als gesteld in de code van goed bestuur en goed toezicht. 

De specifieke verwachtingen bij de voorzitter in de komende periode:

 • Bestuurlijk en politiek netwerk in de stelsels WLZ, ZVW, WMO, WPG en Jeugdwet.
 • Sparringpartner om domeinen te verbinden en nieuwe arrangementen te ontwikkelen.
 • Ruime kennis van de mogelijkheden om technologie in te zetten.
 • Ervaring bij het matchen van bottom-up met top-down aanpak.

Op verzoek is het reglement van de Raad van Toezicht beschikbaar. Meer informatie over de organisatie VitaValleySET-up en 2diabeat vindt u hier. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Maarten Ploeg, bestuurder VitaValley, via het nummer 06 57072402, via mploeg@vitavalley.nl of via secretariaat@vitavalley.nl

Belangstelling?

U kunt uw belangstelling tot en met vrijdag 9 juni kenbaar maken via secretariaat@vitavalley.nl ovv sollicitatie voorzitter Raad van Toezicht. Kennismakingsgesprekken vinden plaats in juni en juli. We beogen een benoeming per september 2023.