Onderzoek bevestigt ‘SET-up stimuleert e-health implementatie’

NIEUWS || Voor het kerstreces heeft het ministerie van VWS de kamer geïnformeerd over de