SET-up Startpakket Zorgrobot

NIEUWS || In de wijkverpleging en ouderenzorg is inmiddels veel ervaring opgedaan met de inzet