Meet up ‘Beeldschermzorg (SROI-verkenning)’

De inzet van beeldschermzorg in de wijkverpleging heeft door corona een versnelling gekregen. Maar hoe

Verkenning landelijk programma fitheidsbevordering rondom operaties

In mei mochten we u berichten dat we met diverse partijen werkten aan de Health