Vitaal Thuis: Samenwerken aan langer thuis wonen

ActiZ en VitaValley hebben in het VitaValley Innovatienetwerk een gezamenlijke visie ontwikkeld op Vitaal Thuis:  technologische