Wijzigingen in de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) per 1 februari

Op 1 februari zijn wijzigingen in de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) van kracht gegaan om