Terugblik training Impact met e-health

Terugblik training Impact met e-health

Geplaatst op: 3 december 2019

Op maandag 2 december vond vanuit SET-up de training Impact met e-health plaats. In deze training namen Pim Ketelaar en Pasquelle van Ruiten deelnemers mee in het meten van de maatschappelijke impact van e-health. Ze gaven uitleg over het belang hiervan, bespraken best practices en lieten deelnemers kennis maken met de Social Return On Investment (SROI) methodiek om maatschappelijke impact te meten.

Het belang van maatschappelijke impact meten
Waarom is het doen van een maatschappelijke business case zo belangrijk? Schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes in welke innovaties worden geïmplementeerd en opgeschaald, maar bij investeringen met maatschappelijke doelstellingen is het vaak lastig om het verwachte rendement inzichtelijk te maken. Het gaat hier veelal om projecten die investeren in gezondheid, geluk, kwaliteit van leven of andere factoren die zich moeilijk uit laten drukken in monetaire termen. Toch blijft ook bij dergelijke projecten de behoefte bestaan om in te kunnen zien wat het geld oplevert en de (maatschappelijke) winst recht te doen, met name als er meerdere investerende en profiterende partijen zijn.

Door niet alleen de economische, maar ook de maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken, kan men draagvlak en commitment creëren bij stakeholders. Aan de hand van de SROI-methodiek worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten van een innovatie inzichtelijk. Hierbij wordt dus niet alleen de economische winst van een innovatie berekend, maar ook het maatschappelijk rendement dat voor de verschillende stakeholders gecreëerd wordt. Om de investeringen en opbrengsten goed met elkaar te kunnen vergelijken worden alle waarden naar euro’s omgerekend.

Een SROI geeft daarmee antwoord op vragen als ‘Welke partijen zijn betrokken en vanuit welke motieven zitten zij aan tafel?’, ‘Waarom en voor wie is deze investering nou eigenlijk?’ en ‘Hoe verhoudt ons project zich tot dat van anderen en wat is de toekomstige waarde hiervan?’. Antwoorden op deze vragen dragen bij aan de legitimiteit van sociale initiatieven. Het gezamenlijk doorlopen van het proces met alle stakeholders brengt de betrokken partijen daarnaast dichter bij elkaar. Zo helpt het doen van een maatschappelijke business case tot het komen tot duurzame financiering van innovaties.