Telehartzorg in stroomversnelling

Telehartzorg in stroomversnelling

Geplaatst op: 13 mei 2019

Telemonitoring van hartpatiënten reduceert het zorggebruik met 30 tot maar liefst 70 procent. Naast een bijdrage aan de eigen regie en kwaliteit van leven, leidt telehartzorg tot minder opnames, spoedbezoeken en ambulanceritten. Skipr meldt dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van telehartzorg de komende jaren wil opschalen naar 5000 patiënten.

Een mooie ontwikkeling die aansluit bij de ambities van de Vitaal Thuis coalitie. Nu is het zaak om de geleerde lessen op het gebied van procesinnovatie en contractinnovatie breed te delen en telehartzorg voor iedereen in Nederland beschikbaar te maken. Immers, deze opschaling gaat niet vanzelf. Veel partijen zijn bezig met telemonitoring en worstelen met dezelfde vragen: Wat zijn de vervolgstappen als een ziekenhuiszorg thuis toepassing inderdaad aantoonbare meerwaarde heeft? Wat als de kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Hoe zetten we de uitkomsten vervolgens om in een passend contract?

De Vitaal Thuis coalitie helpt partijen de transitie van ziekenhuis naar huis te maken met het Stappenplan Contractering. Dit presenteerde VitaValley samen met de Vliegwielcoalitie tijdens de Masterclass Contractinnovatie waar ook Zilveren Kruis haar inkoopbeleid op basis van ‘bundelbekostiging’ toelichtte.