Techniek in de zorg

Techniek in de zorg

Geplaatst op: 14 februari 2013

Het implementeren van technische innovaties in de zorg verloopt vaak moeizaam. Ten eerste is de techniek nieuw voor de zorgverleners. Daar komt bij dat de keuze voor de implementatie vaak gemaakt wordt door het management, terwijl de zorgverleners juist met de innovatie gaan werken. Wellicht is dit een van de redenen dat innovaties slechts mondjesmaat in de praktijk van de zorginstellingen worden opgenomen. 

Salusion heeft voor de invoering van Sensotive, een innovatie ter verbetering van de incontinentiezorg, daarom een speciaal implementatieprogramma ontwikkeld. “Een gefaseerde aanpak, gerichte ondersteuning en concrete resultaten zijn de ingrediënten voor succes”, volgens Gerard Vaandrager, commercieel directeur bij Salusion. Zo gaat de kwaliteit van de zorg omhoog en wordt de innovatie structureel ingepast in het werkproces.

Het implementatieprogramma
Het implementatieprogramma van Salusion bestaat uit twee onderdelen: onderzoek en implementatie. Er wordt gestart met een nulmeting waarbij de huidige incontinentiezorg gemeten wordt, zoals het aantal verschoningen per dag. Vervolgens worden zorgverleners getraind in het gebruik van Sensotive en wordt een vervolgmeting gehouden. Zo kan de effectiviteit van Sensotive worden aangetoond.

Leerproces
Het implementatieprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met de klanten. De wensen en behoeften van elke individuele klant worden hierin meegenomen. Dit is belangrijk om de implementatie aan te laten sluiten op de cultuur in een organisatie. “Je gaat al snel vanuit het product denken”, vertelt Judith de Leuw, projectleider zorg bij Salusion, “terwijl je juist de zorgverlener als uitgangspunt moet nemen”. Er is dan ook veel aandacht voor de zorgverleners in het implementatieprogramma van Salusion.

Tijdens de eerste implementaties startte Salusion met een grootschalige toepassing. Het gevolg was dat er weinig ruimte was om medewerkers actief te betrekken bij de implementatie en te trainen in het gebruik van Sensotive. Doordat medewerkers nog niet genoeg vertrouwen hadden in het product verliep de implementatie soms stroef. Het resultaat van dit leerproces is een stapsgewijze implementatie waarbij zorgverleners worden opgeleid om elkaar te trainen en corrigeren.

Resultaat
Door middel van Sensotive en met behulp van het implementatieprogramma zijn zorginstellingen erin geslaagd om het aantal lekkages met bijna 27% omlaag te brengen. Ook het aantal verschoningen werd verminderd met bijna 10% door verschoning op het juiste moment. Dit voorkomt onnodige belasting, verhoogt het comfort en verbetert de persoonlijke hygiëne van de cliënt. Dit kan resulteren in een kostenbesparing van € 1.000,- per cliënt op jaarbasis.

Meer informatie via Gerard Vaandrager, tel. 015 – 744 0140 of www.salusion.com.