Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

Geplaatst op: 12 april 2021

NIEUWS || De RVO heeft eind maart een nieuwe subsidieregeling aangekondigd. Het betreft de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). Deze is bedoeld voor zorginstellingen die wijkverpleging aanbieden volgens de Zorgverzekeringswet, die willen bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. Lees hieronder meer over de nieuwe subsidieregeling en hoe deze aan te vragen.

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Vraag bijvoorbeeld subsidie aan voor projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. U kunt het geld deels gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren. Subsidie aanvragen kan vanaf 3 mei tot en met 30 juni 2021. U kunt zich wel alvast voorbereiden op de aanvraag en een quickscan invullen om te zien of uw project straks op subsidie kan rekenen. Meer informatie en inspiratie vindt u op rvo.nl/sow.

Achtergrond
Ook de wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieken en langer thuiswonende ouderen blijft groeien en zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat u vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het ‘Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging’ en ‘Toekomstperspectief Wijkverpleging’.

Budget
Het budget voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen voor 2021 en 2022. 

Meer info
De SOW is complementair aan de SET subsidie. Zorgaanbieders kunnen van beide subsidieregelingen gebruik maken. Ga voor meer informatie en aanvragen van de SOW naar: Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) | RVO.nl | Rijksdienst