Positieve businesscase voor Detox Thuis

Positieve businesscase voor Detox Thuis

Geplaatst op: 15 februari 2022

NIEUWS || Het thuis kunnen ontwennen van alcoholverslaving is één van de onderdelen van het SET-project van Parnassia Groep, Brijder en Zilveren Kruis. Cliënten kunnen thuis in hun eigen omgeving ontwennen met deskundige begeleiding en ondersteuning op afstand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende e-healthtoepassingen, zoals beeldbellen, een medicijndispenser, een app om vitale waarden en welzijn te monitoren en personenalarmering. Met ondersteuning vanuit SET-up is een maatschappelijke businesscase opgesteld om inzicht te geven in de economische en maatschappelijke opbrengsten van Detox Thuis.

Positieve businesscase voor Detox Thuis

 

Waarom is deze maatschappelijke businesscase gemaakt?
Detox Thuis (DT) wordt aangeboden als alternatief voor het ontwennen in de kliniek. Hiermee wordt een dure opname van 7 dagen voorkomen. Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudige businesscase. Toch blijkt structurele financiering na afloop van de subsidieperiode nog niet vanzelfsprekend. Daarom is ervoor gekozen een maatschappelijke businesscase op te stellen voor Detox Thuis, waarin per stakeholder de benodigde investeringen en de verwachte opbrengsten in kaart zijn gebracht.

Bij het opstellen van de maatschappelijke businesscase is de Social Return on Investment (SROI) methodiek gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle relevante stakeholders worden betrokken. Er zijn twee workshops georganiseerd met een ervaringsdeskundige, medewerkers van Parnassia Groep en Brijder en twee zorgverzekeraars. Samen met hen hebben we alle 9 stappen van de SROI-methodiek doorlopen van het opstellen van de ‘Theory of change’ tot het waarderen van alle opbrengsten.

 

“Voor mij is het voornamelijk belangrijk dat iemand thuis in zijn eigen omgeving is, actief mee kan draaien in zijn eigen herstel en daardoor meer gemotiveerd is. Hopelijk zorgt dat er op de lange duur ook voor dat iemand het beter doet en dat het beter met hem gaat. Daar zie ik alleen maar voordelen in.”

– Ray Dekker – Ervaringsdeskundige

 

Wat is het resultaat?
De SROI-analyse laat een positieve ratio van 2,7 zien. Dit betekent dat elke geïnvesteerde euro € 2,70 oplevert aan maatschappelijk waarde. De grootste maatschappelijke opbrengst ligt bij het behandelteam. Zij kunnen meer cliënten behandelen in dezelfde tijd. Over een periode van 5 jaar worden 6.500 zorguren en 9.100 verblijfdagen bespaard. Hoewel deze opbrengsten niet volledig kunnen worden verzilverd, dragen ze bij aan de toegankelijkheid van de zorg. De grootste economische opbrengst ligt bij de zorgverzekeraar. De kosten voor Detox Thuis liggen 33% lager dan voor een klinische opname.

Ervaringsdeskundige Ray Dekker benadrukt dat het niet alleen goedkoper en efficiënter is, maar ook goed is voor de cliënt. Het draagt bij aan meer fysiek, mentaal en maatschappelijk welbevinden. Dit is lastig in euro’s uit te drukken, maar zeker niet minder belangrijk. Ray geeft aan: “Voor mij is het voornamelijk belangrijk dat iemand thuis in zijn eigen omgeving is, actief mee kan draaien in zijn eigen herstel en daardoor meer gemotiveerd is. Hopelijk zorgt dat er op de lange duur ook voor dat iemand het beter doet en dat het beter met hem gaat. Daar zie ik alleen maar voordelen in.”

 

Hoe is dit traject ervaren?
Het traject met VitaValley was zeer leerzaam volgens Marc Baars, manager bij Parnassia Groep. “Het is niet iets wat je er even bij doet. Toch is het belangrijk om deze tijd en aandacht hier aan te besteden. Ik vond het vooral waardevol om het gesprek te voeren met alle betrokken stakeholders. Het was goed om te merken dat de betrokken zorgverzekeraars, Zilveren Kruis en DSW, actief betrokken waren in dit proces. Daarbij had onze ervaringsdeskundige ook altijd weer een frisse blik in het geheel.” Jitske Hoogervorst, projectleider bij Brijder, sluit zich hierbij aan “Ik denk, dat het goed is om dit als voorbeeld eruit gepikt te hebben, om dit met verkoop en de verzekeraars door te spreken, hoe we dit kunnen organiseren en wat hiervoor nog nodig is.”

Ook de betrokken zorgverzekeraars hebben het traject als leerzaam ervaren. “Het is ontzettend waardevol gebleken om de zorg vanuit verschillende perspectieven te bekijken” geeft Bas Keijzer van Zorgverzekeraar DSW aan. “Doordat er vanuit deze verschillende perspectieven ook een waardering is vastgesteld, wordt er over schotten heen gekeken. Op deze manier wordt duidelijk dat de zorg niet alleen een kostenpost is, maar dat de zorg ook veel toegevoegde waarde heeft. Uiteraard voor de patiënt, maar ook voor zorgverleners en financiers.” Peter Zuidam van Zilveren Kruis is het hier mee eens. “Het lijkt soms in de GGZ zo, dat het wel over toegankelijkheid en kwaliteit mag gaan, maar dat het betaalbaar houden van de zorg een no-go gesprek is. Mooi hoe ik in gesprek met deze groep mocht ervaren hoe doelmatigheid, nadrukkelijk in verbinding met kwaliteit en toegankelijkheid wél bespreekbaar is.”

 

“De betrokkenheid en het vertrouwen van de zorgverzekeraars is er en dat heeft dit traject absoluut opgeleverd”

– Marc Baars – manager Parnassia Groep

 

Hoe nu verder?
Het SET-project loopt nog tot eind 2022. Marc geeft aan dat het de bedoeling is om het project daarna verder door te zetten. “In de SROI-analyse hebben we vooruit gekeken tot 2025. De ambitie is om dan 300 cliënten per jaar op deze manier te behandelen. Dit betekent dat we deze aanpak niet alleen in de regio Den Haag aanbieden, maar ook willen uitbreiden in Noord-Holland.”

De financiering na afloop van de subsidie is nog wel een aandachtspunt. Over detox worden geen aparte contractafspraken met de zorgverzekeraar gemaakt. Dit is een te klein onderdeel van het totaal. Hoe de afspraken er wel uit moeten zien, is nog even puzzelen. Of ze er uit gaan komen is nog onduidelijk.. “Maar”, geeft Marc Baars aan, “de betrokkenheid en het vertrouwen van de zorgverzekeraars is er en dat heeft dit traject absoluut opgeleverd”.

 

Zou je het anderen aanraden?
Judith van Loon, projectleider van het SET-project geeft aan: “Het is best een hele kluif om je hier doorheen te worstelen. Maar op het moment dat het resultaat er dan ligt denk je ‘Wauw!'”
“Dit is echt wel iets waar je wat mee kunt en het gesprek over kunt voeren”, vult Jitske Hoogervorst haar aan. “Het is fijn dat we dit vanuit SET-up konden doen en er begeleiding bij kregen. Goed om te ervaren hoe de methodiek werkt en wat er dan uitkomt. Daardoor kunnen we SROI mogelijk vaker gebruiken.”

 

Lees het SROI-rapport
Download hier de samenvatting van de SROI-verkenning ‘Detox Thuis’ van Parnassia Groep, Brijder, FIP zorgcontact, DSW en Zilveren Kruis.