Slimmer Leven 2020

Slimmer Leven 2020

Geplaatst op: 9 januari 2019

Coöperatie Slimmer Leven 2020
De coöperatie is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland met Brainport Regio Eindhoven als kern. Binnen deze samenwerking zijn partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Met Slimmer Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waardetoevoegende technologische en innovatieve concepten.