SET-subsidie transformeert zorg bij BrabantZorg

SET-subsidie transformeert zorg bij BrabantZorg

Geplaatst op: 24 juli 2023

Dankzij de SET-subsidie voor het project ‘Beeldzorg’ heeft BrabantZorg met succes beeldzorg en e-health toepassingen geïmplementeerd. Tijdens een pilot in 2019 ontdekte de organisatie al de positieve impact van beeldzorg bij cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Met gemiddeld 18 minuten besparing per zorgmoment en meer dan 375 unieke gebruikers, heeft BrabantZorg haar subsidiedoel ruimschoots overschreden en dient het als een mooi voorbeeld van zorginnovatie in de praktijk.

De urgentie van de coronacrisis heeft BrabantZorg aangezet tot snellere implementatie van beeldzorg. Door SET-subsidie kon de organisatie een sterke business case opbouwen en de benodigde infrastructuur creëren om e-health toepassingen succesvol te laten zijn. Met beeldzorg via de Compaan biedt BrabantZorg gemakkelijk contact tussen cliënten, zorgmedewerkers en familieleden, waardoor sociaal contact, eigen regie en veiligheid worden bevorderd. Hierdoor daalt ook de zorgconsumptie.

Dankzij de SET-subsidie heeft BrabantZorg nu meer uren beschikbaar voor fysieke zorg aan cliënten die het echt nodig hebben. De implementatie van beeldzorg heeft bijgedragen aan het verlichten van de zorglast en het verminderen van ‘nee’-momenten, wat een positief effect heeft op zowel cliënten als zorgverleners.

60.000 beeldzorgsessies in 12 maanden

De Compaan, het gebruikte e-health instrument, heeft zich bewezen als een waardevol hulpmiddel voor cliënten. De mogelijkheid om gemakkelijk contact te maken, spelletjes te spelen en zorgvragen op te lossen, heeft bijgedragen aan het verbeteren van het welzijn van cliënten en het verminderen van eenzaamheid. De kracht van de implementatie lag voornamelijk bij de medewerkers van BrabantZorg, die als ambassadeurs fungeerden en cliënten, mantelzorgers en collega’s overtuigden van de voordelen van beeldzorg.

BrabantZorg is trots op de behaalde resultaten: met meer dan 60.000 beeldzorgsessies in 12 maanden, waarbij 10 minuten reistijd en 8 minuten zorgtijd per zorgmoment werden bespaard, hebben ze het equivalent van 18 FTE (fulltime werknemers) vrijgespeeld. Dit heeft de kwaliteit van de zorg verbeterd en een positieve invloed gehad op de organisatie als geheel.

Het belang van kennisdeling

De strategie van verleiden heeft een cruciale rol gespeeld bij het succes van het beeldzorgproject. Lieke van Sleeuwen, wijkverpleegkundige bij BrabantZorg, heeft als ambassadeur haar collega’s meegenomen in de transformatie naar digitale zorg. Met een goed ondersteunings- en trainingsaanbod werden de teams voorzien van de benodigde handvatten om de veranderingen te omarmen.

Het succes van BrabantZorg heeft ook geleid tot interesse van andere organisaties die willen samenwerken in zorginnovatie. BrabantZorg benadrukt het belang van kennisdeling en het leren van best practices van anderen om innovatie te bevorderen.

Met het oog op de toekomst blijft BrabantZorg zich richten op het borgen van de behaalde resultaten en het bevorderen van digitale zorg. Het innovatielab T-Huiz speelt hierbij een belangrijke rol, waar medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden geïnspireerd kunnen raken door nieuwe technologieën. Het betrekken van de nieuwe generatie zorgvragers bij innovatie is eveneens een focuspunt om de acceptatie en adoptie van e-health oplossingen te vergroten.

Lees hier het volledige artikel waarin Lieke van Sleeuwen, wijkverpleegkundige in de gemeente Meierijstad en Jeroen Hankel, projectleider bij BrabantZorg de resultaten en successen delen van hun SET-traject.