SET regeling verandert per 1 februari 2020

SET regeling verandert per 1 februari 2020

Geplaatst op: 5 december 2019

De SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis) gaat veranderen. De wijziging van deze regeling is met toelichting in de Staatscourant geplaatst. De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 februari 2020.

 

Wat gaat er dan veranderen?

De SET wordt uitgebreid. Dit zijn de wijzigingen:

 • Er komt een optionele voorfase van de SET. Dit is een extra subsidie van maximaal €20.000.
  Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
 • De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag. De bovengrens blijft gelijk.
 • Verruiming van de opleidingskosten, hier zijn geen restricties meer aan verbonden.
 • De huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

Wat betekent dit?

 • Er komt dus een extra subsidie als optionele voorfase van de SET (van maximaal €20.000)
  beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een
  doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap tot
  een aanvraag voor de SET te komen. De doorvertaling van deze visie naar een concreet
  activiteitenplan kan namelijk gebruikt worden voor het doen van een SET aanvraag.
 • Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een SET aanvraag te doen: het
  minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.
 • Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en
  ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Wanneer kan er ingediend worden?

Aanvragen voor de SET regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Na 1 februari 2020 worden
aanvragen volgens de gewijzigde regelgeving beoordeeld, waarvoor vanaf januari de aangepaste
formulieren beschikbaar komen op rvo.nl/set