Samenwerken aan online ondersteuning nierpatiënten

Samenwerken aan online ondersteuning nierpatiënten

Geplaatst op: 27 februari 2014

Welke online initiatieven kunnen worden ontwikkeld om nierpatiënten meer regie te geven over hun gezondheid, het verloop van hun ziekte en de behandeling? Welke apps bestaan er voor nierpatiënten en in hoeverre voorzien deze in de behoeften van de gebruikers? Waar liggen kansen en hoe zijn deze het best te verzilveren?

Optimale ondersteuning
Samen met de Nierstichting Nederland en de Nierpatiëntenvereniging Nederland werkt Vital Innovators aan een visie en plan voor de optimale online ondersteuning van nierpatiënten.
De kennis en ervaring van Vital Innovators op het gebied van de implementatie van patiëntportalen komt hierbij goed van pas.

Krachten bundelen
In het traject wordt een analyse gemaakt van de huidige online initiatieven voor nierpatiënten en wordt er gekeken naar de goede voorbeelden van andere gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen. Zo bracht Alzheimer Nederland eind vorig jaar de Alzheimer Assistent uit, een waardevolle app voor mantelzorgers van mensen met dementie. Waar mogelijk worden de krachten gebundeld om zo te komen tot meer implementatiekracht, schaalgrootte en impact. In het plan zal ook de serious game voor nierpatiënten worden meegenomen die door de Nierstichting momenteel wordt ontwikkeld met begeleiding van Vital Innovators.

Maatschappelijk rendement
Ook de synergie met initiatieven zoals WeHelpen, de online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, wordt verkend. VitaValley is één van de initiatiefnemers van WeHelpen. VitaValley en Vital Innovators hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het smeden van leidende coalities voor zorginnovaties met een groot maatschappelijk rendement.