Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis richt zich op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie in nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen, de eerste lijn, een zorgcentrale en het ziekenhuis. We streven naar de juiste zorg op de fijnste plek: thuis. Dankzij ICT en e-health zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer.

Afgelopen twee jaar hebben we met de Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis-coalitie veel in beweging gebracht. Samen hebben we gewerkt aan ‘de juiste zorg op de fijnste plek’-oplossingen en de daarvoor benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties. Vitaal Thuis heeft de wind in de rug!

VitaValley besteedt ook graag aandacht aan de waarde van e-health en de mogelijkheden die het biedt. Want e-health is geen toekomstmuziek meer, e-health is van nu. VitaValley werkt daarom met veel plezier aan het versnellen en opschalen hiervan, voor het verbeteren van gezondheid en welzijn van alle Nederlanders. Om te laten zien hoe we dit doen en wat e-health voor jou kan betekenen, maakten we een mooie video.

Bekijk hem hier!

 

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare e-health toepassingen

In 2017 startten we met Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis, met de focus op de grootschalig implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Ziekenhuiszorg Thuis eHealth toepassingen. Wij richten ons op telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling voor mensen met COPD, chronisch hartfalen, chemotherapie thuis, risico-zwangerschappen en thuisdialyse.

Infographic Startbijeenkomst

Interessante links en downloads

Documenten
Startnotitie Hospital@Home
link
Presentatie Hospital@Home monitor
Fase2

Coalitievorming

Langer zelfstandig wonen

In 2017 verkenden en vormden we een vruchtbare coalitie met ruim 60 partners, waarin we samenwerken aan echte zorgvernieuwing en aan juiste zorg op de juiste plek innovaties. We deelden de opbrengst en de geleerde lessen publiekelijk voor een zo groot mogelijke maatschappelijke impact.

Kenmerken van de Vitaal Thuis coalitie

  •  de Vitaal Thuis coalitie is een niet-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking
  •  de resultaten van de samenwerking worden publiekelijk gedeeld; het gezamenlijke doel is een zo groot
    mogelijke maatschappelijke impact
  •  alle partners in de coalitie dragen in kind en in cash bij aan de verdere ontwikkeling van Vitaal Thuis
    middels een VitaValley partnerschap of middels een programma partnerovereenkomst.

Fase3

Implementatie en opschaling

Resultaten en plannen

Van 2017 – 2019 ontwikkelden we klantreizen, een stappenplan voor contractering en versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties. En we leerden met en van de implementatie in tien regio’s.

In 2020 publiceren we een update van het stappenplan contractering (download hiernaast), organiseren we masterclasses en breiden we de Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis learning community verder uit. Samen werken we aan ‘de juiste zorg op de fijnste plek’ met slimme zorg thuis oplossingen en de daarvoor benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties

Doel: de grootschalig implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen. Wij richten ons op telebegeleiding voor mensen met COPD en chronisch hartfalen, en op slimme zorg bij chemotherapie thuis en thuisdialyse.

Ontwikkeling klantreizen

Vanuit de Werkgroep Inbedding in de zorg is het doel om klantreizen te ontwikkelen voor de ziekenhuiszorg thuis toepassingen waar de coalitie zich op richt. Dit zijn COPD (GOLD 3 en GOLD 4), chronisch hartfalen, chemotherapie thuis en thuisdialyse.

De klantreizen geven vanuit verschillende perspectieven inzicht in de complexe organisatie van de zorg voor de doelgroep. Ze laten de situatie van één enkele patiënt zien, al kunnen de situatie en omstandigheden van deze patiëntengroep natuurlijk breed uiteenlopend zijn. Daarnaast ontwikkelde HC@Home een video waarin een vrouw met chronisch hartfalen haar ervaring met telemonitoring deelt.

In 2020 zetten we in op de uitbouw van deze klantreizen, op instrumenten voor implementatie en op adoptie en gebruik door veld.

Sneller en beter contracteren van Ziekenhuiszorg Thuis

In 2017 stelden we een stappenplan contractering voor Ziekenhuiszorg Thuis op. In 2018 maken we een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) waarmee we de maatschappelijke impact van Vitaal Thuis in kaart brengen en waarmee we systeemobstakels scherp maken en kunnen adresseren. Het stappenplan contractering updaten we in 2019 en 2020, en we intensiveerden de samenwerking met de Vliegwiel coalitie. Samen organiseerden we de reeks Masterclasses Contractinnovatie.
Met regionale partners maakten we Quick Scan SROI’s, waarmee duidelijk wordt wat mogelijke ‘wrong pocket’ problematiek ligt, en hoe dat in contractering opgelost kan worden.

Betere en betaalbare e-health oplossingen voor Ziekenhuiszorg Thuis

We definieerden versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties, met hierin opgenomen telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling.

Sinds 2019 werken we met ruim 30 partijen aan NTA 8290, een veldnorm voor Slimme Zorg Thuis (SZT). NTA 8290 heeft als doel zorginstellingen, zorginkopers, leveranciers en hun patiënten te faciliteren verantwoorde keuzes te maken m.b.t. de inzet van SZT.

Fase4

Borging

 +

Overig

Hospital@Home programma van het UMCG

Eén van de regio’s waarmee het Vitaal Thuis programma samenwerkt, is het Hospital@Home programma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Benieuwd hoe zij bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg thuis?

U leest er meer over op de website:

Hospital@Home programma UMCG