Dit project richt zich op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie in nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen, een zorgcentrale en het ziekenhuis. We streven naar de juiste zorg op de fijnste plek: thuis. Dankzij ICT en eHealth zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Fase1

Visievorming

Veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare e-health toepassingen

In 2017 startten we met Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis, met de focus op de grootschalig implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Ziekenhuiszorg Thuis eHealth toepassingen. Wij richten ons op telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling voor mensen met COPD, chronisch hartfalen, chemotherapie thuis, risico-zwangerschappen en thuisdialyse.

Infographic Startbijeenkomst

Interessante links en downloads

Documenten
Startnotitie Hospital@Home
link
Presentatie Hospital@Home monitor
Fase2

Coalitievorming

Langer zelfstandig wonen

Om 2017 verkenden en vormden we een vruchtbare coalitie met ruim 60 partners, waarin we samenwerken aan echte zorgvernieuwing en aan juiste zorg op de juiste plek innovaties. We deelden de opbrengst en de geleerde lessen publiekelijk voor een zo groot mogelijke maatschappelijke impact.

Kenmerken van de Vitaal Thuis coalitie

  •  de Vitaal Thuis coalitie is een niet-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking
  •  de resultaten van de samenwerking worden publiekelijk gedeeld; het gezamenlijke doel is een zo groot
    mogelijke maatschappelijke impact
  •  alle partners in de coalitie dragen in kind en in cash bij aan de verdere ontwikkeling van Vitaal Thuis
    middels een VitaValley partnerschap of middels een programma partnerovereenkomst.

Interessante links en downloads

Nieuwsbericht
Terugblik coalitiebijeenkomst en resultaten 2017
Fase3

Implementatie en opschaling

Resultaten 2017 en plannen 2018

In 2017 opwikkelden we klantreizen, een stappenplan voor contractering en versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties.

Ontwikkeling klantreizen

Vanuit de Werkgroep Inbedding in de zorg is het doel om klantreizen te ontwikkelen voor de ziekenhuiszorg thuis toepassingen waar de coalitie zich op richt. Dit zijn COPD (GOLD 3 en GOLD 4), chronisch hartfalen, chemotherapie thuis en thuisdialyse.

De klantreizen geven vanuit verschillende perspectieven inzicht in de complexe organisatie van de zorg voor de doelgroep. Ze laten de situatie van één enkele patiënt zien, al kunnen de situatie en omstandigheden van deze patiëntengroep natuurlijk breed uiteenlopend zijn. Daarnaast ontwikkelde HC@Home een video waarin een vrouw met chronisch hartfalen haar ervaring met telemonitoring deelt.

In 2018 zetten we in op de uitbouw van deze klantreizen, op instrumenten voor implementatie en op adoptie en gebruik door veld.

Sneller en beter contracteren van Ziekenhuiszorg Thuis

n 2017 stelden we een stappenplan contractering voor Ziekenhuiszorg Thuis op. In 2018 maken we een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) waarmee we de maatschappelijke impact van Vitaal Thuis in kaart brengen en waarmee we systeemobstakels scherp maken en kunnen adresseren.

Betere en betaalbare e-health oplossingen voor Ziekenhuiszorg Thuis

We definieerden versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties, met hierin opgenomen telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling. In 2018 zetten we in de borging van de specificaties en op de verbinding met VIPP programma, MedMij, Beter Dichtbij en Zelfzorg Ondersteund.

In 2018 zetten we in de borging van de specificaties en op de verbinding met VIPP programma, MedMij, Beter Dichtbij en Zelfzorg Ondersteund.

Fase4

Borging

 +

Overig

Hospital@Home programma van het UMCG

Eén van de regio’s waarmee het Vitaal Thuis programma samenwerkt, is het Hospital@Home programma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Benieuwd hoe zij bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg thuis?

U leest er meer over op de website:

Hospital@Home programma UMCG