Praktijkvoorbeeld: Diverz! Zwijndrecht

Praktijkvoorbeeld: Diverz! Zwijndrecht

Geplaatst op: 26 juli 2022

BLOG || Doelstelling van het SET COVID-19 project van welzijnsorganisatie Diverz! was diverse toepassingen van domotica, beeldbellen, dienstverlening, zorgcommunicatie en e-healthcommunicatie aan te bieden via één modulair platform. Het concept voor het SET-project was door LaCoTa (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) geschreven. Zij hebben het project ook tijdens de uitvoering begeleid. In deze blog blikt Wim van Kromwijk, directeur van de coöperatie LaCoTa, terug op dit project, de geleerde lessen en deelt een aantal knelpunten. 

 

e-Alarmering vanuit een tablet en andere doelen gehaald
Het belangrijkste doel van het SET COVID-19 project is bereikt, namelijk de mogelijkheid om sociale alarmering en professionele alarmering te organiseren als ‘e-alarmering’ vanuit een tablet. Ook is voor Diverz! een versie van SchermVan geconcretiseerd. Deze is na langdurig intern becommentariëren en na veel aanpassingen door Diverz! goedgekeurd om uiteindelijk bij klanten verder te beproeven. Met Stichting Digisterker is overleg geweest over het trainingsmateriaal Digi-Vitaler, dat zij hebben ontwikkeld voor de Openbare Bibliotheken. Dat oefenmateriaal is toegevoegd aan SchermVan Diverz!. Het oefenmateriaal geeft informatie over o.a. gezondheidsapp’s, beeldbellen met zorgverleners, patiëntenplatforms, en het videoconsult met de huisarts en specialisten.

Digi-Domoticateam
Door de Coronapandemie was het erg lastig om huisbezoeken bij ‘proefpersonen’ te organiseren. Proefpersonen zijn onder andere om die reden laat betrokken geraakt bij het verder concretiseren van het platform en het testen van de hardware. Heel jammer want LaCoTA had heel graag in de pilot ook de samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de bibliotheek willen laten uitmonden in een plaatselijk Digi-Domoticateam met veel vrijwilligers. Gelukkig is via het SET-up Leernetwerk wel kennisgenomen van een vergelijkbaar traject met huisbezoeken voor introductie van tablets in Dalfsen.

Brug te ver voor de meeste meldkamers
Het bleek bijzonder moeilijk om de wens van e-alarmering via tablet te koppelen aan de protocollen van meldkamers. Ook alarmopvolging door beeldbellen bleek voor de meeste meldkamers en zorgaanbieders nog een brug te ver. Na veel overleg is uiteindelijk gekozen het alarmsignaal van de alarmbutton op de tablet als volgt te verwerken: via een API in SchermVan Diverz! > WiFi > docking-station van de alarmknop van LifeWatcher (personenalarmering)  > zorgcentrale.

Zorgcentrale Noord was bereid deze routing te accepteren omdat het docking-station van LifeWatcher voldoet aan hun protocol. Voordeel van de LifeWatcher alarmknop is dat deze betaalbaar is en ook uitstekend voldoet los van de tablet elders in huis, elders in het appartementencomplex en ook buitenshuis tijdens winkelen of ‘er op uit’ in Nederland. Uitstekend voor zowel sociale personenalarmering als  professionele personenalarmering.

Aanbevelingen

 • Meer harmonisatie en synchronisatie in de veelheid van platforms die zorgaanbieders inzetten voor zorgcommunicatie.
 • Meer inspanning om de uitleg die Openbare Bibliotheken geven over ‘Digitalisering in de zorg’ te organiseren bij mensen thuis.
 • Platform DigiVitaler verder uitbouwen met uitleg over sociale personenalarmering, comfort, Veiligheid Thuis en professionele e-healthcommunicatie.
 • Meer samenwerking met gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid. Krachten bundelen om mensen thuis te helpen hun netwerk, digitale netwerk en mantelzorgnetwerk te versterken.

 

Uitdagingen waarbij we graag leren van anderen

In het project in Zwijndrecht zijn we tegen allerlei uitdagingen aangelopen, namelijk:

 • Er zijn verrassend grote verschillen in abonnementsprijzen die de consument moet betalen voor sociale alarmering.
 • Idem voor professionele alarmering.
 • De WMO en Ziektekostenverzekeraars lijken in hun vergoedingenbeleid niet te kijken naar de verschillen in prijs.
 • Onder het mom van “afgesproken protocollen” worden innovaties afgehouden. De zorgaanbieder wijst naar de meldkamer en andersom en beide wijzen naar de ziektekostenverzekeraar.
 • Tele-alarmering wordt nog veel te zeer gezien als standalone probleem/oplossing. Niet als oplossing binnen een totale keten van thuistechnologie-domotica-buurtverbinding- mantelzorgcommunicatie-dienstverlening-zorgcommunicatie- e-healthcommunicatie.
 • Nog te vaak wordt de consument die kiest voor tele-alarmering verplicht ook gebruik te maken van een sleutelkluisje. Die zijn stigmatiserend en leiden tot extra inbraken. Er zijn inmiddels betaalbare oplossingen met e-sloten.
 • Investeringen buiten een niet modulaire keten leiden tot onnodige geldverspilling voor consument/zorgaanbieder/ziektekostenverzekeraar.