Over(-)behandelen – Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen

Over(-)behandelen – Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen

Geplaatst op: 1 oktober 2013

 

Maandag 30 september jongstleden organiseerde VitaValley i.s.m. de KNMG de invitational conference ‘Over(-)behandelen’ in Domus Medica te Utrecht. De aanleiding voor deze conference was de studie die VitaValley heeft gedaan naar de ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze studie wordt gepubliceerd door Reed Business en is mede tot stand gekomen door een subsidie van ZonMw.

Tijdens de conference stond het onderwerp ‘overbehandelen’ centraal. Ouderen worden in de laatste levensfase te lang doorbehandeld. In de afgelopen jaren hebben verschillende artsen, geriaters en hoogleraren de noodklok geluid over de zorg voor kwetsbare ouderen.

Dr. Lode Wigersma (KNMG), prof. dr. Maarten Verkerk (VitaValley), prof. dr. Gerrit van der Wal (KNMG-stuurgroep ‘Passende Zorg’), drs. Peter Jue (NVKG) en drs. Nienke Nieuwenhuizen (Verenso) bespraken deze middag vele casussen om het thema overbehandelen te verduidelijken. Daarnaast kregen de aanwezigen -specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, (huis)artsen, paramedici, beleidsmakers en raden van bestuur in de zorg- diverse dilemma’s over dit onderwerp voorgelegd.

Ter afsluiting van de conference overhandigde prof. dr. Dirk Jan Bakker (VitaValley) het eerste exemplaar van het boek ‘Overbehandelen’ aan prof. dr. Gerrit van der Wal.

De deelnemers konden na afloop van de bijeenkomst een door de auteurs gesigneerd boek in ontvangst nemen.

Sprekers aan het woord

  • Lode Wigersma: “We denken vaak zelf dat we doorbehandeld moeten worden. Het kan toch! Zorgverleners moeten juiste signalen afgeven en tijdig het gesprek aangaan.”
  • Maarten Verkerk: “”Overbehandelen van kwetsbare ouderen is het vergroten en het verlengen van lijden.”
  • Gerrit van de Wal: “”Passende zorg gaat ook over onderbehandeling.”
  • Peter Jue: “Overbehandelen moet gezien worden als anders behandelen.”
  • Nienke Nieuwenhuizen: “Het gesprek over overbehandelen moet verder. Tussen artsen, in de opleiding / wetenschap en maatschappelijk!”

Boek ‘Overbehandelen’

Het boek ‘Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’ is bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, (huis)artsen, paramedici, hbo-verpleegkundigen, beleidsmakers, raden van bestuur in de zorg en voor iedereen die in zijn nabije omgeving te maken heeft met de zorg voor kwetsbare ouderen.

De auteurs van het boek zijn:

  • Dr. Theo Boer is wetenschappelijk medewerker aan de Protestants Theologische Universiteit.
  • Prof.dr. Maarten J. Verkerk is bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht en lid van de raad van bestuur van VitaValley.
  • Dr. Dirk-Jan Bakker was medisch directeur van het Amsterdams Medisch Centrum en is lid van de Raad van Bestuur van VitaValley.

U kunt het boek ‘Overbehandelen – Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’ bestellen via Reed Business Education. Kosten € 17,95.