Organiseren van innovatie bij Amaris Zorggroep

Organiseren van innovatie bij Amaris Zorggroep

Geplaatst op: 14 september 2021

TERUGBLIK || Vorig jaar zijn we binnen Amaris Zorggroep aan de slag gegaan met onze interne innovatieprocessen. Amaris ziet innovatie als een van de oplossingen om de komende tekorten op de arbeidsmarkt op te pakken én kwaliteit van zorg en welzijn van onze cliënten te verbeteren. Daarom wil Amaris innovatie steviger positioneren en verankeren in de organisatie. Hierbij waren we benieuwd hoe andere zorgorganisaties dit aanpakken. Met ondersteuning vanuit SET-up spraken we met Meindert de Boer (Patyna), Daan de Viet en Nils van de Reijt (tanteLouise) en Hanneke Bonfrer en Kitty de Jong (Omring). We spraken met hen over zaken als visie, aanpak, teamsamenstelling en financiering.

Geschreven door Merlijne Sonneveld en Janneke de Groot

 

Het was heel waardevol om van anderen te horen hoe zij het aanpakken en waar ze tegenaan lopen. Alle drie de organisaties hebben een uitgesproken visie op innovatie en de ambitie om regionaal koploper te zijn. Er is daarnaast goed nagedacht over de inrichting van het innovatieproces. Zo heeft Patyna, zorgaanbieder in de regio Friesland, een innovatieteam waarbij de principes vanuit Design Thinking leidend zijn. Zij hebben een vrij autonome rol in de organisatie. TanteLouise is een zorgorganisatie in de regio West-Brabant en initiatiefnemer van het regionale samenwerkingsverband Anders werken in de zorg om innovaties organisatie-overstijgend te implementeren en op te schalen. In de regio Noord-Holland Noord kiest Omring enerzijds voor een innovatie lab om ideeën op te halen en te toetsen en anderzijds voor een meer strategische positionering in de lijnorganisatie.  De uitdaging waar ook deze koplopers tegenaan lopen is het opschalen en borgen van innovaties in de organisatie. Hierbij zijn voldoende executiekracht in de organisatie en commitment en draagvlak vanuit bestuur en de werkvloer belangrijke randvoorwaarden.

Voor Amaris vormden de gesprekken vooral een bevestiging van de richting die we hadden gekozen. Daarnaast herkennen we veel van de succesfactoren die zijn benoemd, zoals het creëren van ruimte voor innovatie, het versterken van de innovatiekracht van medewerkers en het commitment vanuit de lijnorganisatie. Een jaar later zijn we inmiddels vele stappen verder. We zien dat de positionering van innovatie binnen en buiten de organisatie steeds sterker is. We hebben de innovatieafdeling verder vormgegeven en uitgebreid naar 5 personen. Ook hebben we een subsidieadviseur die ons helpt om meer externe middelen aan te trekken. Daarnaast lukt het steeds beter om medewerkers aan te haken. We doen veel aan communicatie. Afgelopen week hebben we kick-off gehad met 19 enthousiaste i-ambassadeurs waarmee we een innovatie-netwerk door de hele organisatie heen hebben. Daarnaast blijft het Zorg Innovatie Huis een belangrijk regionaal initiatief om kennis te maken met innovaties en deze laagdrempelig uit te proberen.

Natuurlijk blijven er ook altijd uitdagingen. We zien dat de adoptie van innovatie toch nog vaak afhangt van de personen die betrokken zijn bij het traject. Lukt het hen om anderen in beweging te krijgen en iets nieuws uit te proberen? Bij het opschalen zien we dat er meer nodig is dan alleen de voorlopers in beweging te krijgen. Hier is ook een actieve rol vanuit het bestuur en het management gewenst om ook innovaties te kunnen verankeren in de reguliere werkprocessen. Je moet hierin een beetje durven duwen. En natuurlijk spelen onze i-ambassadeurs een belangrijke rol hierin. Zij kunnen ons helpen in de teams en vooral ook ons feedback geven op wat wel goed gaat en waar we beter op moeten letten.

Een tip voor anderen die hiermee aan de slag willen is om het niet te complex te maken. Begin bij de inhoud en niet bij het organogram. Zorg voor focus, begin klein, laat steeds zien wat het oplevert en wees ook bereid om te stoppen als het niet lukt.

 

Meer weten?

  • Stel je vraag aan Merlijne Sonneveld via het online leernetwerk.
  • Lees hier meer over het SET-project van Amaris Zorggroep op het online leernetwerk.
  • Lees meer over het organiseren van innovatie in deze blog .