Opschalen van Blended Care bij Rijndam

Opschalen van Blended Care bij Rijndam

Geplaatst op: 14 november 2022

INTERVIEW || Een jaar geleden ging bij Rijndam, een organisatie gericht op medisch specialistische revalidatie, een SET-project gericht op Blended Care van start. Projectleider Ellen Ophoff vertelt over de uitdagingen binnen dit project en haar geleerde lessen.

 

“Gesprekken op de werkvloer zijn heel leuk en motiverend. Je ziet en hoort veel meer dan wanneer je dit sporadisch opvraagt bij mensen.”

Ellen Ophoff

Ellen Ophoff – Projectleider en Adviseur Digitale zorg bij Rijndam
 

“Rijndam is een ambitieuze organisatie. Er wordt veel samengewerkt met het Erasmus MC op het gebied van onderzoek en innovatie, waaronder hulpmiddelen voor onze cliënten”, vertelt Ellen Ophoff, werkzaam als projectleider en adviseur digitale zorg bij Rijndam. “Tegelijkertijd kampen wij net als alle andere organisaties in de zorg met uitdagingen; te weinig personeel om goede zorg te leveren én te weinig tijd en ruimte bij onze zorgverleners om digitale middelen eigen te maken. Die combinatie is lastig. Je hebt deze digitale middelen namelijk nodig om de zorg op de lange termijn te kunnen blijven bieden. Als we niet meegaan met innovatie, dan raak je steeds verder achter en kun je het op den duur niet meer bijbenen. Gelukkig wordt deze noodzaak in de organisatie gevoeld en gedragen door onder andere management en de raad van bestuur. Ik voel de wil en de motivatie om in te blijven zetten op blended care.”
 

Blended care
Een jaar geleden ging de SET-subsidie in en startte het Blended Care-project bij Rijndam. Binnen blended care draait het om drie digitale toepassingen. Het Patiëntportaal waarin patiënten hun dossier kunnen inzien en afspraken kunnen maken. Het Oefenportaal van Telerevalidatie, waarin de behandelaar oefeningen voor thuis kan klaarzetten en er laagdrempelig online communicatie tussen de cliënt en behandelaar plaats kan vinden, en beeldbellen via Teams. De drie toepassingen worden al geruime tijd gebruikt bij Rijndam, maar door de inzet van de SET-subsidie kan blended care verder worden opgeschaald.
 

Digivaardig
“Om deze opschaling mogelijk te maken, hebben we in het afgelopen jaar onder andere gewerkt aan de digivaardigheden van ons team en de technische randvoorwaarden”, vertelt Ophoff. “Voor alle managers hebben we online inspiratiesessies over digivaardheden georganiseerd. Daarnaast zijn er digicoaches opgeleid. We kijken daarnaast met HR welke competenties we van onze medewerkers verwachten, hoe we die wensen mee kunnen nemen in de onboarding als er nieuwe mensen bij ons komen werken en hoe we ons scholingsaanbod hierop aan kunnen passen.”

Rijndam heeft vijftien locaties in de regio. “Per locatie heb je een verschillende mate van adoptie van digitale middelen”, zegt Ophoff. “Het is niet gek dat er op de ene locatie andere werkafspraken kunnen gelden dan op de andere locatie, maar we streven er wel naar dat er één basis is. Hoe meer je kunt standaardiseren, hoe makkelijker dit is voor beheer en ondersteuning.” De technische randvoorwaarden verschillen ook per locatie, deelt de projectleider. “Bij de ene locatie heb je net betere wifi dan de andere, wat het werken met digitale toepassingen ook net wat makkelijker maakt. Een grote wens is bijvoorbeeld om op den duur op alle locaties een speciale ruimte te hebben die is geoptimaliseerd voor beeldbellen.”

In de aanvraag voor de SET-subsidie wordt als doelstelling benoemd om 50% van de patiënten aan het einde van de looptijd een of meerdere digitale hulpmiddelen die Rijndam biedt te laten gebruiken. “Ik wil daarbij benadrukken dat wij geen technologie evangelisten zijn. Cliënt en zorgverlener moeten samen kijken naar het behandeltraject en de vorm van zorg die geboden wordt. Soms is fysieke zorg nodig, soms is zorg op afstand passender. Het is onze doelstelling om de drempels voor het gebruik van digitale middelen weg te halen en men comfortabeler te maken met het gebruik ervan. We kijken naar de beste optie voor de cliënt en houden ook rekening met het werkplezier van onze medewerkers.”

Op dit moment vindt er een rondgang langs de vijftien locaties en afdelingen plaats om daar ervaringen op te halen: hoe kijkt men tegen blended care aan, welke positieve ervaringen zijn er, welke uitdagingen ervaart men? “Die gesprekken op de werkvloer zijn heel leuk en motiverend”, zegt Ophoff. “Je ziet en hoort veel meer dan wanneer je dit sporadisch opvraagt bij mensen. Langsgaan bij de afdelingen om verhalen op te halen zorgt ervoor dat mensen zich écht gehoord en gezien voelen. Dat ze weten dat er wordt geluisterd naar hun wensen en uitdagingen en dat ze weten dat wij er voor hen zijn.”

Meer lezen?