Onderzoeksrapport ‘eHealth in de wijk’ is opgeleverd

Onderzoeksrapport ‘eHealth in de wijk’ is opgeleverd

Geplaatst op: 23 oktober 2017

Het Windesheim onderzoeksrapport ‘Verpleegkundige besluitvorming over de inzet van eHealth in de wijk’ is opgeleverd. In dit rapport worden de resultaten beschreven van de eerste fase van het project. VitaValley is, via de coalitie Vitaal Thuis, partner in dit project.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: de oriëntatie, het onderzoek in de dagelijkse praktijk van wijkverpleegkundigen en een afsluitend groepsinterview (focusgroep).

Er is onderzocht hoe wijkverpleegkundigen de zorg van de cliënt indiceren, of en in welke mate zij eHealth indiceren en hoe zij eHealth gebruiken in de dagelijkse zorg. Het onderzoek beschrijft het klinisch redeneerproces dat tot de indicatiestelling leidt en de argumenten die wijkverpleegkundigen daarbij aangeven, of en hoe zij daarbij eHealth als interventies inzetten. Daarbij is ook gekeken welke ondersteuning wijkverpleegkundigen nodig hebben en is geïnventariseerd welke belemmeringen en problemen zij bij de inzet van eHealth ervaren en wat zij daarbij zelf als mogelijke oplossingen aangeven.

De uitkomsten van het rapport en de gehouden intervisiebijeenkomst vormen het vertrekpunt voor de komende fase waarin met wijkverpleegkundigen en cliënten diverse hulpmiddelen worden ontworpen.

Download het rapport hier.