NPCF

NPCF

Geplaatst op: 9 januari 2019

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg). De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema’s.

Een sterke federatie kan alleen bestaan dankzij sterke leden en hun actieve inbreng. Een belangrijk toelatingscriterium is dat de organisatie een krachtige en actieve speler wil en kan zijn. Andere toelatingscriteria zijn:

Landelijk werkzaam op het terrein van de volksgezondheid vanuit het perspectief van de patiënt en consument;
Representatief voor de groep die vertegenwoordigd wordt;
Geen commerciële hoofdactiviteit;
Landelijk bezig met beleidsontwikkeling, innovatie en belangenbehartiging.