Meer aandacht voor een gezonde leefstijl in de aanpak tegen COVID-19

Meer aandacht voor een gezonde leefstijl in de aanpak tegen COVID-19

Geplaatst op: 4 januari 2021

“Een gezonde leefstijl zou een nadrukkelijker onderdeel moeten zijn van de aanpak van en communicatie over COVID0-19,” zo betoogt staatssecretaris Paul Blokhuis in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op 18 december 2020.

Kleine veranderingen in leefstijl hebben positief effect op immuunsysteem
De coronacrisis maakt zichtbaarder dan ooit hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Artsen, wetenschappers en bestuurders geven aan dat overgewicht en andere welvaartsziektes, zoals diabetes type 2, bij COVID-19 patiënten de kans op een ongunstig ziektebeloop vergroot. Kleine veranderingen in de leefstijl van deze mensen kunnen binnen enkele weken een positief effect hebben op hun immuunsysteem, hetgeen weer leidt tot minder druk op de zorgcapaciteit.

Een gezondere leefstijl waarmee je beter beschermd bent tegen welvaartziekten als diabetes is geen onhaalbaar ideaal. “Maar de beweging naar meer focus op gezondheid in plaats van op ziekte verdient nog veel meer aandacht. Er is een brede aanpak nodig die zich richt op de leefstijl van mensen en op een gezonde leefomgeving,” schrijft Blokhuis.

2diabeat: trendbreuk realiseren in de groei van het aantal mensen met diabetes type 2
Dat is precies waar het programma 2diabeat – dat VitaValley in een samenwerkingsverband met Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en BeBright ontwikkelt – om de hoek komt kijken. 2diabeat is onderdeel van het Nationale Preventieakkoord en streeft een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal mensen met diabetes type 2. De integrale aanpak van 2diabeat heeft een lokale inbedding onder een landelijke paraplu. De aanpak wordt toegepast in de directe leefomgeving van mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en bij mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2. Door het stimuleren en ondersteunen van mensen in het aanpassen van hun leefstijl kunnen we diabetes voorkomen, de effecten verminderen of zelfs genezen. De leefomgeving speelt hierbij een essentiële rol. Het individu staat daarbij centraal en zelfregie is het uitgangspunt.

2diabeat in de wijk: doet u mee?
Op donderdag 17 december kwamen de kwartiermakers van 2diabeat bijeen in een startsessie om de opmars van diabetes type 2 in de Arnhemse wijk Geitenkamp te stoppen. De sessie was het startschot van een reeks lokale implementaties van de 2diabeat aanpak. Dit jaar gaan we verder met andere lokale verkenningen. Dat kan ook in uw omgeving. Bent u als wijkorganisatie actief bezig met leefstijlinterventies en heeft u vergevorderde plannen? Of wilt u meer weten over 2diabeat? Kijk op www.2diabeat.nl. Op deze site kunt u ook de aanpak van 2diabeat downloaden.