Projectleider leernetwerk Persoonlijke Gezondheidscheck

  • A&O psychologe, meer dan 25 jaar werkzaam als trainer/coach/begeleider in velerlei bedrijven en organisaties
  • Thema’s zijn persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven aan innovatie en samenwerken
  • Sinds 2015 jaar werkt zij binnen het Sociaal Domein met professionals aan maatschappelijke vraagstukken
  • Coacht (wijk)teams en hun managers en werkt als projectleider binnen transformatiewerkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Windesheim
  • Bij VitaValley is zij verantwoordelijk voor het leernetwerk van de pilots Persoonlijke Gezondheids Check