Masterclass Contractinnovatie groot succes

Masterclass Contractinnovatie groot succes

Geplaatst op: 17 oktober 2022

KENNISDELING || De Masterclass Contractinnovatie op 6 oktober was een groot succes. Zo’n dertig deelnemers namen deel aan het middagprogramma met diverse workshops. Bij de invoering van digitale innovaties blijkt financiering vaak nog knelpunt nummer één. Geen verrassing dus dat de zaal afgelopen donderdag goed gevuld was tijdens de masterclass contractinnovatie.

 

Programma

De opening werd verzorgd door Véronique van Hoogmoed. Vervolgens plaatste Pim Ketelaar van VitaValley digitale zorg in de context van de gesloten akkoorden. Daarna was het expertpanel aan de beurt. De deelnemers gaven hun visie op de bekostiging van digitale zorg. Het expertpanel bestond uit:

  • Nina Eminović, senior beleidsadviseur NVZ
  • Lucien Bögels, beleidsmedewerker NZa
  • Pasquelle van Ruiten, programmamanager VitaValley

 

Deelnemers van de Masterclass Contractinnovatie

Facultatieve prestatie
Er werd onder andere gesproken over het verbreden van facultatieve prestatie van tot nu toe lokale initiatieven, en het maken van afspraken met de zorgverzekeraar. Nina gaf aan dat de ambitie is om 30% van de zorg naar thuis te verplaatsen. Ze verwees naar de businesscase tool van de NVZ, die bedoeld is om ziekenhuizen te ontlasten bij het maken van een kosten-batenanalyse.

 

Duurzame coalities
Vervolgens nam Janneke van Leijen (CZ) het woord over duurzame gezondheidszorg, solidariteit en het dreigende tekort aan arbeidskrachten. Daarom zet CZ graag in op duurzame coalities waarbij CZ en zorgaanbieders gezamenlijk de zorg toekomstbestendig maken. Bekijk de presentatie van over Duurzame Coalities.

Na de presentatie van Janneke, ging de groep uiteen voor twee inhoudelijke workshops van onze coalitiepartners NELL en VitaValley.

 

Workshops en links
Heb je de masterclass onverhoopt moeten missen? De gedeelde kennis vind je hier terug, zodat je deze verder kunt inzetten in de praktijk.

 

Deel kennis
Heb je de masterclass gemist en heb je nog vragen? Stel deze vooral. Het online leernetwerk is hiervoor een handige plek omdat iedereen kan meelezen en reageren. Zo zijn we transparant in vraag en antwoord én delen we kennis met elkaar.

Nieuwsbrief
Het Vliegwiel verstuurt zo’n 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Hierdoor blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de implementatie en opschaling van telebegeleiding, leefstijlmonitoring en medicijndispensers binnen ziekenhuizen en/of wijkzorg. Onderin onze website kun je je hiervoor aanmelden.

 

 

Publicatie van Vliegwiel: https://vliegwielcoalitie.nl/masterclass-contractinnovatie-groot-succes/