TERUGBLIK: Regiobijeenkomst Maatschappelijke Business case eHealth

TERUGBLIK: Regiobijeenkomst Maatschappelijke Business case eHealth

Geplaatst op: 6 oktober 2020

Maatschappelijke Business case eHealth

Op 14 september 2020 organiseerde VitaValley in samenwerking met Sensire een regiobijeenkomst over maatschappelijke business cases. Er is momenteel veel belangstelling voor het gebruik van een maatschappelijke business case. Dit is bovendien steeds vaker gevraagd een vereiste voordat organisaties starten met de implementatie en opschaling van eHealth.

Het ideale instrument bestaat niet
Er zijn veel verschillende manieren om te komen tot een maatschappelijke business case. Vilans heeft samen met anderen (o.a. CZ en Erasmus Universiteit) deze verschillende methodieken in kaart gebracht en een nieuwe ‘e-health waardenmodel’ gepubliceerd. Dit model is specifiek gericht op het evalueren van eHealth.

Best practices
Vanuit Vilans worden maatschappelijke business cases opgesteld voor verschillende best practices. Inmiddels zijn de maatschappelijke business case gepubliceerd over slim toegangsbeheer woningen en dagstructuurrobots. In de presentatie gaat Johan van der Leeuw (Vilans) in op het verkennen van maatschappelijke business cases voor medicijndispensing en leefstijlmonitoring. Deze zijn nog in ontwikkeling en zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Social Return on Investment
Eén van de methodieken om te komen tot een maatschappelijke business case is de Social Return on Investment (SROI). Pim Ketelaar gaat in zijn presentatie in op de belangrijkste stappen en uitgangspunten van een SROI analyse. Hieruit blijkt dat niet alleen de uitkomst telt, maar dat het proces dat alle betrokkenen samen doorlopen misschien nog wel belangrijker is. Zo zorg je dat je het eerst met elkaar eens wordt over de maatschappelijke waarde, zodat je vervolgens een vruchtbare dialoog met elkaar kunt hebben over structurele bekostiging.

Uitdagingen in de praktijk
Dat het niet altijd eenvoudig is een eenduidige business case op te stellen, laat Vera Goldewijk van Sensire zien. In haar presentatie licht ze een aantal concrete klantcasussen van beeldzorg toe. Hieruit blijkt een grote variatie in de doelgroep, inzet van beeldzorg en de opbrengsten. Hoe ga je hiermee om in de maatschappelijke business case? Maar het laat ook knelpunten zien, zoals de financiering voor de preventieve inzet van beeldzorg of voor zorg op afroep.

Behoefte aan meer kennisuitwisseling
Hoewel de inzet van e-health al lang niet meer nieuw is, is het nog steeds zoeken naar een eenduidige (maatschappelijke) business case en hierbij passende contractering. In het gesprek met de deelnemers blijkt dat veel organisaties aan de slag zijn met het opstellen van maatschappelijke business cases. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling binnen SET-up over:

  • Voorbeelden van maatschappelijke business cases;
  • Indicatoren, vragenlijsten en databronnen voor het inzichtelijk maken van de opbrengsten;
  • Het omgaan met verschillende cliëntprofielen en in- en exclusiecriteria;
  • Inzicht in afspraken met zorgverzekeraars over de financiering.

Leren van elkaar
Vanuit het SET-up programma zal VitaValley de komende maanden op deze behoeften inspelen. Inmiddels is er vanuit de bestaande SET projecten behoorlijk wat ervaring opgehaald en gebundeld in de infographic structurele bekostiging. Daarnaast werken we de komende maanden aan o.a. een stappenplan contractering en aan een maatschappelijke business case beeldzorg. Kortom, blijf delen én leren van elkaar!