Zorgportaal Dementie

Zorgportaal Dementie

Geplaatst op: 9 december 2013

De dementiezorg anno 2013 is complex, versnipperd, op afstand en weinig toegankelijk. Gebrek aan uniformering en standaardisering zorgt voor verschillen in kwaliteit en doelmatigheid van dementiezorg. Om dit op te lossen is de Zorgstandaard Dementie geschreven en in 2012 gepubliceerd. Het Nationale Zorgportaal Dementie ondersteunt de implementatie van de Zorgstandaard Dementie. Dit zorgportaal voorziet in een landelijke en regionale infrastructuur voor het gehele zorgveld van dementie in Nederland.

Eén portaal waar patiënten, mantelzorgers en professionals online alles kunnen vinden en samen kunnen werken aan optimale zorg. De ontwikkeling van innovatieve zorgvormen dicht bij huis en goed op elkaar aansluitend georganiseerd rondom de patiënt is noodzakelijk voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het initiatief voorziet in een landelijke en regionale infrastructuur voor het gehele zorgveld van dementie in Nederland.

Stand van zaken
De ontwikkeling vraagt nauwe afstemming en samenwerking met bestaande (regionale) initiatieven. Want het is niet de bedoeling dat er weer een alternatief bijkomt maar dat er bundeling plaatsvindt. Daarbij rekening houdend met de drie functies die het portaal zal gaan vervullen, namelijk:

1.  informatievoorziening
2.  ketenondersteuning
3.  bundeling als e-healthplatform

Het initiatief speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Zorgstandaard Dementie naar de dementieketens in de zorgpraktijk. In eerste instantie zal in verschillende koploperregio’s hieraan worden gewerkt. De ontwikkeling van zorgprogramma’s en het vaststellen van een informatiestandaard zijn bouwstenen voor ketenondersteuning. De ontwikkeling is in een voorbereidende fase.

In juni 2013 is in opdracht van de stuurgroep door Vital Innovators een inventarisatie uitgevoerd naar het huidige speelveld van initiatieven. Dit najaar zal op basis van een ‘invitational conference’ en gesprekken met mogelijke partners en financiers een consortium worden gevormd en een werkplan vastgesteld.