Innoveren voor zelfregie

Innoveren voor zelfregie

Geplaatst op: 18 februari 2013

Lia de Jongh, 52 jaar en woonachtig in Sassenheim, is sinds januari 2013 toegetreden tot de RvT van VitaValley. Vanuit haar bestuursfunctie bij ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers in Nederland, is zij betrokken geraakt bij VitaValley. De Jongh: “Ik vind het belangrijk dat innovatieve organisaties als VitaValley in Nederland tot bloei komen. Graag maak ik me hiervoor sterk en lever ik hieraan een actieve bijdrage.”

De RvT van VitaValley bestaat nu uit 6 leden: Ab klink (voorzitter), Hans Brouwer, Marjolein Verstappen, Niek Snoeij, Liane den Haan en Lia de Jongh. Henk van den Breemen treedt op als adviseur.

Naast haar bestuursfuncties bij VitaValley en ActiZ is De Jongh tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van MagentaZorg, een zorgaanbieder en dienstverlener voor ouderen in de regio Alkmaar en omstreken. Verder is zij voorzitter van het platform dementie van de regio Noord Holland Noord, voorzitter van het bestuur van het Gouden Dagen Fonds en bestuurslid van de Waaier, makelaar in maatschappelijk betrokken ondernemen.

Verbeteren ouderenzorg
De Jongh: “Mijn ambitie is om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Enerzijds door uit te gaan van de vraag van de ouderen zelf. Anderzijds om mee te werken aan de vormgeving van innovaties in de zorg in Nederland. Dat is nodig om de vraag van de toekomst op te kunnen vangen.”

Regie bij zorgvrager en zorgprofessional
De Jongh: “Bij ActiZ is nu veel aandacht voor de omvangrijke gevolgen die het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 zal hebben op de zorg. Veel AWBZ-zorg zal overgaan naar gemeentes of naar de ZVW. Hierdoor gaan er grote financiële verschuivingen optreden. Tevens zal er in plaats van verzekerd recht een verschuiving plaatsvinden naar collectieve voorzieningen. Dit zal zeker consequenties hebben voor zowel burgers als zorgorganisaties.
Als het aan ActiZ ligt zal er ruimte komen voor het Deltaplan van de zorg zoals die door ActiZ gepresenteerd is als alternatief voor het regeerakkoord. Hierbij wordt de regie voor de zorg in handen gelegd van de zorgvrager en de professional. Waarbij er sprake is van een directe betaalrelatie tussen de klant en de zorgverlener.”

Innovaties voor zelfregie
“Een van de belangrijkste zaken bij regievoering vanuit de klant is dat de klant ook echt in staat gesteld wordt om deze regie te voeren. Hiervoor zijn innovaties nodig, zoals bijvoorbeeld op het gebied van zelfmanagement. Vanuit het netwerk van VitaValley wordt hieraan op verschillende manieren gewerkt. Je kunt dan denken aan het project Vitaal Thuis en Applied Gaming. Ook innovaties die bewerkstelligen dat er sneller feedback vanuit de klant op het zorgproces komen zijn hierbij belangrijk.” Aldus Lia de Jongh.