Het leerproces van Klimmendaal

Het leerproces van Klimmendaal

Geplaatst op: 13 november 2023

INTERVIEW || Klimmendaal is nu 1,5 jaar onderweg met het SET-project ‘Thuis leren revalideren’. In dit project werkt de organisatie aan het integreren van digitale toepassingen in de dagelijkse zorg. Hoewel die digitale toepassingen op zichzelf niet nieuw zijn, is het wel nieuw om ze integraal onderdeel te maken van de behandelingen. Hoe zorgt Klimmendaal ervoor dat zorgverleners, revalidatieartsen en de patiënten willen én durven gebruikmaken van deze nieuwe digitale toepassingen? We spraken hiervoor met Rianne Eggenhuizen, E-health consultant bij Klimmendaal.

 

Rianne steekt van wal: “We doen dit project met een werkgroep bestaande uit twee behandelaars, een revalidatiearts, ICT, een beleidsadviseur en een communicatieadviseur een patiënt en zorgverzekeraar Menzis. De looptijd van het project is drie jaar, waarbij we ons  focussen op drie toepassingen, namelijk MS Teams voor beeldbellen, Therapieland en Physitrack.

Het werken met digitale toepassingen is een leerproces voor iedereen bij Klimmendaal. Rianne vervolgt: “Wat goed werkt is het starten in de kleinere teams, samenwerken met leveranciers om aanvullingen in de toepassingen te maken, en enthousiaste collega’s die andere collega’s meenemen in het gebruik van de toepassingen. en ook vragen kunnen beantwoorden. Ook het zo concreet mogelijk maken en het hogere doel centraal stellen en het betrekken van de patiënt blijken effectieve strategieën.”

 

De inzet van ambassadeurs 
Rianne vertelt over de inzet van enthousiastelingen. “Het introduceren van een nieuwe manier van werken is een veranderingsvraagstuk. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met zorgverleners of artsen die niet genoeg tijd hebben om zich te verdiepen in alle mogelijkheden, waardoor ze ook niet direct achter de nieuwe technieken staan of deze niet helemaal begrijpen. Daardoor mist ook een goede overdracht naar de rest van het team. Daarom betrekken we de echte enthousiastelingen bij het project. We nemen hen mee in het proces en via hen willen we de olievlek vergroten. We merken dat dit de meest effectieve manier is om mensen te enthousiasmeren voor onze transformatie. In bepaalde periodes ontvangen we plotseling veel aanvragen voor specifieke applicaties, wat erop wijst dat er waarschijnlijk binnen bepaalde groepen over is gesproken. We zetten nu de volgende stap in dit proces door de rol van enthousiastelingen meer formeel te structureren. Momenteel werk ik aan het opstellen van de rolbeschrijving voor ambassadeurs, waarbij ik al een lijstje in mijn hoofd heb van degenen die deze titel verdienen. Het plan is om per locatie 1 of 2 personen aan te stellen en hen meer in de schijnwerpers te zetten.”

 

De koers van enthousiasme volgen 
Op de locaties waar de teams kleiner zijn (bijvoorbeeld Doetinchem en Zutphen) merken we dat het gemakkelijker is om de digitale toepassingen te implementeren. Daarnaast komen er diverse initiatieven om met andere vormen van e-health bezig te gaan, bijvoorbeeld met smartwatches.  Naast Thuis leren revalideren proberen we waar mogelijk deze initiatieven te faciliteren waardoor er momenteel meerdere pilotprojecten tegelijk lopen. Hiermee stimuleren we vanuit bottom-up de behoeften en interesse om met vormen van e-health bezig te gaan.  We volgen de koers van enthousiasme, wat doorgaans leidt tot succes.”

 

Het hogere doel duidelijk maken 
Ook het hogere doel duidelijk maken is volgens Rianne erg belangrijk. “Meermaals blijkt dat revalidatieartsen en behandelaren niet altijd direct helder inzien wat het hogere doel van digitalisering is. Soms houden ze nog vast aan traditionele benaderingen, en hun focus ligt soms eerst op de voordelen die het voor henzelf oplevert, in plaats van op de voordelen voor de patiënt. Het blijft dus van cruciaal belang om duidelijk te maken dat digitalisering kan bijdragen aan een stuk eigen regie gedurende de behandeling en ook de kwaliteit van leven, zoals het verminderen van de noodzaak voor patiënten om naar de Klimmendaal locatie te reizen waardoor er meer energie overblijft.

 

Toegevoegde waarde laten ervaren 
Tegelijkertijd is het ook van groot belang om de toegevoegde waarde voor de zorgprofessionals zelf te benadrukken om eventuele weerstand te doorbreken. Tijdens de beleidsdag voor de Medische staf werd er gesproken over AI en ontstonden meteen ideeën om AI in te zetten bij het opstellen van ontslagbrieven. Het laten ervaren werkt vaak ook beter dan een bericht op intranet.”

 

Hoe concreter hoe beter
Een belangrijk ingrediënt hierin is volgens Rianne ook: hoe concreter, hoe beter. “Dit geldt voor communicatie, maar ook voor de aanpak van een project en het meekrijgen van de organisatie. Zorgverleners willen graag weten wat het hen en de patiënt oplevert, wat ze ervoor moeten en kunnen doen, welke tijdsinvestering hieraan vastzit en wat de verwachten resultaten zijn.”

 

Samenwerken met leveranciers 
Bovendien benadrukt Rianne het belang van het monitoren van de toepassingen, controleren of de content actueel is en identificeren van eventuele ontbrekende elementen. “Om te voorkomen dat een toepassing niet helemaal aansluit bij de wensen, waardoor de gedachte al snel is om daar geen tijd in te steken omdat die er simpelweg niet is. Als voorbeeld, binnen Physitrack merken we een gebrek aan amputatieoefeningen. In zulke gevallen onderzoeken we of we deze content zelf kunnen aanbieden, of dat we Physitrack kunnen stimuleren om deze aanvullende oefeningen te leveren. Een andere waardevolle samenwerkingspartner is Therapieland. Zij hebben onlangs hun platform gemigreerd, waardoor ook drie neuromodules beschikbaar zijn gekomen, speciaal ontwikkeld in samenwerking met Klimmendaal die passend zijn binnen verschillende revalidatietrajecten. Dit heeft geresulteerd in een merkbare toename van het aantal licenties en het gebruik van deze modules.”

 

De adoptie door patiënten 
Het betrekken van patiënten blijkt ook een belangrijke strategie. “Patiënten blijken vaak meer te kunnen dan artsen aanvankelijk veronderstellen. Zij zeggen al snel ‘Dit is niets voor mijn patiënt.’ Daarom benadrukken we vaak het belang van het daadwerkelijk ervaren en proberen van digitale toepassingen door de patiënt zelf. In onze werkgroep heeft de cliëntenraad ook een stem, vertegenwoordigd door een voormalige patiënt van Klimmendaal. Deze vertegenwoordiger benadrukt bij elke vergadering het perspectief en de belangen van de patiënt.

 

Zelf initiatief nemen
Binnen Klimmendaal beschikken de wachtruimtes over schermen, en recentelijk hebben we een campagne gelanceerd om het gebruik van videoconsulten te promoten, waarbij we in de toekomst ook andere digitale toepassingen onder de aandacht willen brengen. We moedigen patiënten actief aan om zelf initiatief te nemen en hun zorgverleners te vragen naar de mogelijkheden die deze digitale toepassingen bieden.”

 

Verbeteringen 
Uiteraard zijn er ook zaken die nog verbetering vatbaar zijn. Rianne: “Zo gaat de implementatie op de grotere locaties nog niet zo snel. Dit heeft onder andere te maken met de grootte van de teams, maar ook de druk op productiviteit waardoor er een gebrek is aan tijd om te starten met het verdiepen en inzetten van e-health. Dit vergt een andere vorm van implementatie. Gedurende het project gebruiken we de Agile werkwijze, waarbij we in korte cycli de stappen die we zetten evalueren en zo ook tijdig kunnen bijsturen waar dit nodig is. ”

 

Leren op alle niveaus 
Kortom, tijdens het SET-up project leert Klimmendaal op verschillende niveaus heel veel bij.

Als organisatie ontstaat er gaandeweg een dieper begrip van het hogere doel. Het projectteam heeft ervaren hoe belangrijk geduld is, en inzicht gekregen in het belang van aanpassen aan de diversiteit binnen de organisatie, en de noodzaak van het, in korte cycli, finetunen van de aanpak voor acceptatie. Medewerkers ontwikkelen een beter begrip van hun eigen rol en behoeften, en patiënten ontdekken wat er mogelijk is en hoe technologie hen kan ondersteunen.

 

Bekijk ook dit artikel – Digitale toepassingen in de dagelijkse zorg: er is geen beter moment dan nu.