SET COVID-19 subsidie stimuleert e-health tijdens pandemie

SET COVID-19 subsidie stimuleert e-health tijdens pandemie

Geplaatst op: 31 augustus 2023

NIEUWS || In reactie op de coronapandemie heeft ZonMw de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET,) een noodregeling, opgezet om zorgaanbieders te ondersteunen bij het versneld implementeren van digitale zorg op afstand. De regeling uit 2020, bekend als SET COVID-19, bood financiële steun aan zorg- en ondersteuningsaanbieders die hun inspanningen op het gebied van e-health wilden intensiveren. Het doel was om duurzame e-healthtoepassingen te implementeren die de continuïteit van zorg en ondersteuning waarborgden. Deze week bracht ZonMW haar evaluatierapport uit. 

Via SET COVID-19 konden aanvragers maximaal €50.000 per project ontvangen om e-healthoplossingen te implementeren. Ongeveer 1300 projecten ontvingen in totaal subsidie onder deze regeling. De focus lag op het ondersteunen van kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten of beperkingen, met digitale toepassingen voor hun zorg, nu op afstand.

De subsidie werd benut voor verschillende implementatiekosten, waaronder aanschaf- en licentiekosten van e-health tools, opleidingen en advieskosten. Een opvallend resultaat van de evaluatie was dat de SET COVID-19-subsidie een enorme impuls gaf aan het gebruik van e-health door zorgaanbieders, met een drievoudige toename van het aantal gebruikers. Ondanks de oorspronkelijke noodstatus heeft de regeling blijvende impact gehad, aangezien veel zorgaanbieders e-health duurzaam hebben geïntegreerd.

“Het evaluatierapport SET COVID-19 is een heldere rapportage met indrukwekkende cijfers. We zien een reuze sprong in het gebruik van e-health met blijvende impact. Ook mooi om te zien hoe SET-up heeft kunnen bijdragen. Dat deden we bijvoorbeeld met de Fasttrack Beeldschermzorg, waarmee we de inzet van beeldschermzorg binnen een paar maanden tijd bij tienduizenden mensen ondersteunden”, zegt Pim Ketelaar, bestuurder van VitaValley.

Vooral beeldbellen was een populaire toepassing binnen dit kader. Over het algemeen zijn gebruikers tevreden over de voordelen van e-health. Download hier het volledige rapport voor inzicht in verdere resultaten en bevindingen van de evaluatie.