Er zit nog veel potentie in VitaValley

Er zit nog veel potentie in VitaValley

Geplaatst op: 18 december 2012

In gesprek met Liane den Haan (45). Moeder van 3 kleine kinderen en wonende in Woerden. Sinds 7½  jaar is ze directeur bij de belangenorganisatie voor senioren, ANBO. Hier is ze verantwoordelijk voor de lobby, de belangenbehartiging en woordvoering. ANBO is dit jaar strategisch partner geworden van VitaValley. Vanuit deze positie is Liane den Haan toegetreden tot de raad van toezicht van VitaValley.

Ambities ANBO?
ANBO wil de belangen van senioren op een goede manier behartigen. “Nog te vaak worden ouderen gezien als kostenpost in de zorg en als het gaat om arbeidsparticipatie vindt men ze duur en veel ziek. Dit is natuurlijk niet zo”, aldus Den Haan. “Het imago van ouderen moet worden veranderd. Ze moeten worden gezien als positief en daadkrachtig.”
ANBO wil zichtbaar maken dat je van ouderen veel rendement kunt hebben in de maatschappij en de politiek beïnvloeden om op een andere manier naar ouderen te kijken.

Hoe verwezenlijkt ANBO deze ambities?
Veel van de 180.000 ANBO leden zetten zich in als vrijwilliger. ANBO enthousiasmeert, begeleidt, traint en ondersteunt haar vrijwilligers om projecten succesvol te laten zijn. Den Haan: “Onze vrijwilligers vullen zo’n 180.000 belastingformulieren per jaar in. Ze worden hiervoor getraind door de belastingdienst en ANBO begeleidt en ondersteunt hierbij. Op dit moment zijn we mensen aan het opleiden om oudermishandeling te signaleren. ANBO heeft voor dit project 16 miljoen euro ontvangen. Deze projecten laten zien hoe ouderen, door middel van vrijwilligerswerk en mantelzorg, de maatschappij draaiende kunnen houden”.

Trends in de ouderenzorg?
Den Haan: “Bij onze vrijwilligers zien we een duidelijke verandering in de manier van denken. Ze denken meer in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En daarmee is ook gelijk een nieuwe cultuur gezet in de ouderenzorg. Ook daar werd alleen nog maar uitgegaan van wat zijn de onmogelijkheden. Wanneer iemand met een vraag bij het WMO-zorgloket komt, moet gekeken worden naar wat kunt u nog én wat wilt u nog. Op die manier kun je kijken of je de zorgvraag kunt reduceren. Bij ANBO zien we dat ouderen zich hierbij prettig voelen”.

Hoe gaat ANBO inspelen op deze trend?
 “Op 1 januari 2013 gaan we van een getrapte ledendemocratie naar een directe ledendemocratie. Nu zijn nog de ruim 460 afdelingen verantwoordelijk voor zowel de sociale activiteiten als voor de lokale belangenbehartiging. Dit laatste gebeurt slechts bij een paar afdelingen. Kijkende naar de WMO is het echter van essentieel belang dat we ook lokaal actief zijn. Om een betere focus op de inhoud te krijgen, gaan we van 15 gewesten naar 5 regio’s. In deze regio’s gaan we werken met netwerkgroepen zoals Wonen, Mobiliteit, WMO, Ledenwerving, ANBO academie, Woordvoering. Er komen netwerkcoördinatoren die ervoor gaan zorgen dat er bij elke gemeente namens ANBO wordt gelobbyd op deze onderdelen. ANBO verwacht hierdoor lokaal zichtbaarder te worden en meer te kunnen bereiken”, aldus Den Haan.

Rol binnen de raad van toezicht?
Als partner van VitaValley maakt ANBO al gebruik van het VitaValley netwerk en de kennis die daar aanwezig is. “Er zitten ontzettend goede partners in het netwerk waar we veel mee kunnen doen. Daarnaast heeft ANBO een heel groot ledenbestand wat we kunnen ontsluiten voor allerlei innovaties, aldus Den Haan.” Sinds november dit jaar is ANBO ook vertegenwoordigd in de raad van toezicht van VitaValley. Liane den Haan over haar toetreden: “Alle partijen moeten nog intensiever met elkaar worden verbonden zodat de expertise nog beter gedeeld wordt en we nog meer zorginnovaties, zoals WeHelpen, kunnen realiseren. Ik denk dat we nog veel meer uit het VitaValley netwerk kunnen halen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en tegelijkertijd het collectieve belang te behartigen. VitaValley is een prachtige organisatie waar nog veel potentie in zit!”