E-healthmonitor: digitale zorg alleen waardevol bij goede implementatie

E-healthmonitor: digitale zorg alleen waardevol bij goede implementatie

Geplaatst op: 8 februari 2022

NIEUWS || Op donderdag 27 januari is de e-healthmonitor 2021 verschenen. “De E-healthmonitor geeft inzicht in het huidige aanbod en gebruik van digitale zorg en maakt duidelijk hoe zowel zorgverleners als zorggebruikers denken over digitale zorg. Daarnaast is er voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen in de (digitale) zorg gekeken naar de stand van zaken, zoals de organiseerbaarheid van zorg en het vergroten van de regie van de patiënt.”

 

De kern van het verhaal van RIVM, Nivel en NeLL:

  • Digitale zorg levert een belangrijke bijdrage aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.
  • Zo neemt de bekendheid met, de waardering voor en inzet van digitale zorg enorm toe – mede door COVID-19.
  • Toch blijkt dat digitale zorg nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is en is het daarnaast ook vaak nog geen vast onderdeel van de zorg.
  • Om de toepassing van digitale zorg te vergroten en te verbeteren, zijn veranderingen nodigin zorgprocessen, vaardigheden van zorggebruikers én zorgverleners en is er structurele financiering nodig.

 

Zoeken naar het hoe
Deze uitkomsten van de e-healthmonitor hebben geleid tot verschillende boodschappen, uit verschillende hoeken.

Zo reageert Minister Kuipers (in begeleidende Kamerbrief): “Uit de monitor blijkt dat de relevantie van inzet van digitale zorg voor zorgverleners en bestuurders duidelijk is, maar dat het vaak nog zoeken is naar het hoe. […]“.

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland pleiten – opnieuw – voor  “een wettelijk recht op digitale zorg als onderdeel van hybride zorg: digitaal waar het kan, fysiek waar het moet. (…)”.

En artsenkoepel KNMG reageert in Medisch Contact : “E-healthmonitor: digitale zorg verhoogt werkdruk artsen. (…) Steeds meer zorgmedewerkers zien de meerwaarde van e-health in, dat komt deels door ervaringen tijdens de coronapandemie. Wel neemt de ervaren werkdruk onder artsen toe. (…)  nu ervaren de meeste zorgverleners digitale zorg nog als iets ‘voor erbij’.

 

Samen leren implementeren
De uitkomsten van de e-healthmonitor geven VitaValley mede richting aan haar programma’s omtrent digitale zorg. Zo stelt Pim Ketelaar, bestuurder en programmadirecteur bij VitaValley:

“Wij zetten verder in op het verbreden van kennisuitwisseling over de implementatie, opschaling en borging van digitale zorg. Het gaat inderdaad echt om het ‘hoe’: digitale zorg is alleen waardevol bij goede implementatie. Hierin is veel van elkaar te leren. Dus het eerlijke verhaal over implementeren delen. En ook: inzichtelijk maken wat dit betekent voor zorgprofessionals. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de inzet van digitale zorg juist bijdraagt aan het verminderen van werkdruk en het verhogen van het werkplezier. Hierover zijn veel waardevolle lessen te delen. Ieder voor zich is geen optie meer. Het leernetwerk dat we voor het SET-up programma hebben ingericht en modereren, met inmiddels ruim 1100 deelnemende professionals, is hierin heel vruchtbaar. De kennis en ervaring die hierin wordt opgebouwd, delen we bewust zoveel mogelijk via onze website en andere kanalen. Zodat ook organisaties die niet aangesloten zijn bij SET-up hier hun voordeel mee kunnen doen.”

 

Lees hier meer over de digitale zorg programma’s van VitaValley.