De wijzigende rol en positie van geriatrie

De wijzigende rol en positie van geriatrie

Geplaatst op: 18 februari 2013

Op maandag 4 februari 2014 organiseerde VitaValley een bijeenkomst over ‘de wijzigende rol en positie van geriatrie’. Bijna 30 bestuurders en zorgverleners kwamen naar het Diakonessenhuis (Utrecht) om hierover kennis en ervaringen te delen.

Rob Florijn, Chair & CEO Diakonessenhuis, schetste de ontwikkeling van geriatrie in zijn organisatie tot de positie die het nu inneemt als “een van de levensaders van het ziekenhuis en belangrijk voor verdere ontwikkeling van het Diakonessenhuis”.

Wim Schellekens, bestuurslid VitaValley en Peter Jue, geriater Rijnland Zorggroep en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVvKG), leidden de vele discussies.

Healthy Aging
Janneke de Groot, health innovator bij Vital Innovators, trapte af met een overzicht van het programma ‘Healthy Aging’ van VitaValley. Het programma beoogt het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen met (een verhoogd risico op) kwetsbaarheid.

De klinisch geriater: generalist en specialist
Marije Hamaker, klinisch geriater bij Diakonessenhuis Utrecht, belichtte onder meer het traject naar de succesvolle inbedding van geriatrie in het ziekenhuis als onderdeel van de maatschap internisten en (maar) organisatorisch vanuit een ‘aparte’ RVE Geriatrie.

BeterOuder, Rijnstate seniorenvriendelijk ziekenhuis’
Marja Jellesma, klinisch geriater bij Rijnstate Arnhem, vertelde over de oprichting van het programma “BeterOuder’. In Rijnstate heeft de vakgroep Geriatrie het initiatief genomen voor betere zorg aan kwetsbare ouderen en Rijnstate seniorvriendelijk ziekenhuis.

Geriatrie Service Rivas Zorggroep (integrale ketenzorg): de cliënt zet de lijnen uit!
Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde Rivas Zorggroep Gorinchem presenteerde over het ‘wijkgericht werken’ van Rivas met een geïntegreerde organisatie van ziekenhuis en VVT. De bewoner staat centraal en heeft een zorgteam om zich heen. De samenstelling van het team is afgestemd op de zorgbehoefte.

Ontwikkelingen van de geriatrie in en rondom JBZ
Paul Dautzenberg, geriater bij Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch besprak de Ontwikkelingen van de geriatrie in en rondom JBZ. Het JBZ heeft veel energie gestoken in het “zichtbaar” maken van kwetsbare ouderen. Samenwerking in eerste en tweede lijn staat voorop.

Discussie
De sessie werd afgesloten met enkele discussies.  Zo werden de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van de rol en de positie van de geriater besproken. Tevens is de invulling van geriatrie-zorg in Nederland geïnventariseerd.