De maatschappelijke waarde van exergames

De maatschappelijke waarde van exergames

Geplaatst op: 17 december 2015

Een kosten-batenanalyse van de bewegings en revalidatiegames van SPRINT

Eén van de belangrijkste oorzaken van medische behandelingen bij ouderen is een valincident. Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende 65+’ers valt minstens één keer per jaar. Valincidenten zijn vaak het gevolg van een slechtere balans door een verminderde houdingscontrole. Het belang van beweging voor ouderen staat buiten kijf. SPRINT en VitaValley hebben een analyse gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van exergames (bewegings- en revalidatiegames): 1) de inzet van de exergame voor kwetsbare ouderen in het algemeen en 2) de inzet van de exergame voor revaliderende ouderen. Het gebruik van exergames heeft een positieve SROI (Social Return on Investment) in de twee onderzochte casussen: respectievelijk 2,8 en 3,7.

Maatschappelijke impact
De SROI maakt de maatschappelijke impact voor de verschillende stakeholders inzichtelijk. De ontwikkeling van exergames door SPRINT heeft een positieve SROI in twee onderzochte casussen. 1) Valpreventie bij kwetsbare ouderen, de SROI-ratio is 2,8. Dit betekent dat elke geïnvesteerde euro over een termijn van 5 jaar 2,8 euro oplevert.  2) Revalidatie na een val, de SROI-ratio is 3,7. Dat is hoger dan de SROI-ratio bij de case 1. Dat komt onder meer door een verschil in de resultaten: een snellere revalidatie leidt tot een verkorte verblijfsduur in de zorginstelling.

De grootste baten zijn: een reductie van zorgkosten en maatschappelijke lasten. Deze komen ten goede aan respectievelijk zorgverzekeraars en gemeentes. Buiten de gekwantificeerde waarden levert een exergame ook onmeetbare toegevoegde waarde, zoals de vitaliteit en het geluk van de ouderen (en hun mantelzorgers). Voor structurele implementatie en opschaling van een exergame is het nodig een duurzaam bekostigingsmodel te ontwikkelen. Daarnaast is het bereiken van voldoende actieve gebruikers bepalend voor het uiteindelijke succes van de exergame.

Exergame SPRINT
SPRINT, een samenwerkingsverband van private en publieke partners, ontwikkelt een instrument om de balans van ouderen te trainen en te meten. Het is een exergame: hierbij wordt sensortechniek gekoppeld aan een spelcomputer. Zo wordt het mogelijk ‘spelenderwijs’ te bewegen. De exergame van SPRINT wordt een betaalbaar en vermarktbaar product, dat in de thuissituatie te gebruiken is.

Download
– Rapport De maatschappelijke waarde van exergames – Een kosten-batenanalyse van de bewegings- en revalidatiegames’