De helpende hand voor een SET-aanvraag

De helpende hand voor een SET-aanvraag

Geplaatst op: 6 april 2021

BLOG || VitaValley voert in haar rol als facilitator van het SET-up programma veel gesprekken met innovatieclusters die een beroep hebben gedaan of willen doen op de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Tijdens deze gesprekken komt vaak naar voren dat het schrijven van een SET-aanvraag een uitdaging is of was. Om die uitdaging minder groot te maken, heeft VitaValley samen met RVO en ZonMw een voorbeeld subsidieaanvraag geschreven. Niet een versie om te knippen en plakken, maar een versie die inzicht geeft in het schrijfproces van een aanvraag, met daarbij belangrijke bouwblokken en tips benoemd.

Bekijk het document hier.

Dit blog is geschreven door Sanne Kok – programmamanager SET-up

 

Een voorbeeld van een SET-aanvraag en meer

De voorbeeldaanvraag bevat veel praktische tips uit het werkveld om een beroep te doen op de SET.  Erik-Jan Smits (mede-auteur van de voorbeeld-aanvraag) over de totstandkoming van de voorbeeldaanvraag:

“Hoe zorg je er nu voor dat je uit alle ervaringen en aanvragen die er zijn gedaan, een document destilleert dat echt die helpende hand biedt voor organisaties die een aanvraag willen doen? Een succesvolle aanvraag tekst is dan niet voldoende, was onze conclusie. Dezelfde tekst voorzien van tips en opmerkingen waarom de aanvraag succesvol is, biedt wellicht meer handvatten. Zo gezegd, zo gedaan.”

We verwachten dat de voorbeeldaanvraag het schrijfproces van een aanvraag zal vergemakkelijken. Samen met de eerder georganiseerde bootcamp (zie hier de opname en PowerPoint-presentatie) vormt het een complete toolbox om met een SET-aanvraag aan de slag te gaan.

 

E-health implementeren met het SET-up leerprogramma

De voorbeeld SET-aanvraag past goed in de opdracht die VitaValley heeft om zorgorganisaties en financiers met elkaar te verbinden en te ondersteunen bij het duurzaam implementeren van e-health met behulp van het SET-up programma. Het basisprincipe van het SET-up programma is dat het een vraag gestuurd karakter heeft. Vraag gestuurd, omdat we telkens het gesprek aangaan met de innovatieclusters om te achterhalen en te verkennen waar de schuurplekken aanwezig zijn, of waar het proces extra ondersteuning behoeft. De ondersteuning die het programma vervolgens biedt is een individuele ondersteuning door een expert, die verbonden is aan de expertpool van het SET-up programma. Het is ook mogelijk dat eenzelfde vraag door meerdere innovatieclusters wordt gesteld, dan organiseren we hiervoor een meet up of webinar zodat er meer mensen kunnen deelnemen aan de kennis deling en verrijking op een bepaald thema. Geleerde lessen, voorbeelden en waardevolle documenten delen we vervolgens met iedereen in de community en op onze website. Bijvoorbeeld de waardevolle Maatschappelijke businesscase beeldzorg.

 

Andere hulpmiddelen voor visievorming tot en met SET-aanvraag

Naast de tool-box die Vitavalley aanbiedt voor het schrijven van een SET-aanvraag, bieden ook RVO en ZonMw diverse hulpmiddelen aan. Wanneer je twijfelt aan een idee dat je hebt om een aanvraag te doen, gebruik dan bijvoorbeeld de Quick Scan van RVO om advies te vragen over jouw voorstel. ZonMw heeft een heel mooie pagina op haar site gemaakt met filmpjes, uitleg, tips en voorbeelden die helpend kunnen zijn in de voorbereiding. En tenslotte zijn er heel mooie publieke samenvattingen te lezen van alle organisaties die een SET-subsidie toegekend hebben gekregen.

Er is ook de mogelijkheid om een beroep te doen op de aparte regeling ‘SET Visievorming e-health’. Mocht je nu de wens hebben om een visie te ontwikkelen op digitalisering en het gebruik van technologie in de organisatie en mogelijk ook in relatie tot de samenwerking met andere organisaties in de regio, dan is het mogelijk gebruik te maken van deze regeling: Voorwaarden aanvraag SET Visievorming e-health | RVO.nl | Rijksdienst).

 

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een initiatief van VWS, waarbij RVO en ZonMw de uitvoeringspartners zijn. De SET-regeling is gestart in 2019 en heeft nog een looptijd van een klein jaar (tot januari 2022) met een budget van 15 miljoen euro. De SET heeft als doel organisaties die zorg en/of ondersteuning bieden in het kader van de Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de financiële mogelijkheid te bieden om met het inzetten van e-health en/of digitale middelen mensen met een beperking, chronische zieke of ouderen, de mogelijkheid te geven deze zorg en ondersteuning ook thuis te kunnen ontvangen. Het SET-up programma is belegd bij VitaValley. VitaValley biedt aan alle innovatieclusters die een SET-subsidie toegekend hebben gekregen, de mogelijkheid om deel te nemen aan dit leerplatform. Op deze manier kunnen innovatieclusters kennis delen, ophalen, verrijken en weer verder brengen. Op deze manier hoeft niet ieder innovatiecluster opnieuw het wiel uit te vinden. Bovendien zorgen we op die manier samen voor duurzame implementatie van e-health.

We hopen dat bovenstaande weer net dat steuntje in de rug is om tot een goede SET-aanvraag te komen. Veel succes en hopelijk tot op het leerplatform van SET-up!