De geleerde lessen van 2022

De geleerde lessen van 2022

Geplaatst op: 19 december 2022

2022 || In deze laatste week van 2022 blikken we terug op het afgelopen jaar. Welke SET-projecten trokken de aandacht en welke innovaties zijn niet meer weg te denken van de werkvloer? Pasquelle, Mieke en Pim delen vanuit het SET-up team hun hoogtepunten van 2022.

 

Is er een zorgorganisatie die eruit springt dit jaar? “Het is geweldig om te zien hoe Marente, één van de eerste zorgorganisaties met een SE- aanvraag, haar project nu zo succesvol heeft afgerond en geborgd”, zegt Pasquelle van Ruiten. “Ik denk dat ik mag zeggen dat ook zij aan het begin enigszins bleu aan de hele reis begonnen en kijk hoe stevig ze nu in hun schoenen staan qua beeldschermzorg en de aanpak en borging daarvan in de organisatie.”

Wat Pim Ketelaar betreft springt de samenwerking tussen Amaris Zorggroep, BrabantZorg, Carinova, Marente en Sensire eruit. “Wij hebben deze teams vanuit SET-up begeleid om een Social Return on Investment analyse te maken over de preventieve inzet van beeldschermzorg. Het is zo waardevol om hierin samen op te trekken, in plaats van ieder voor zich. Het resultaat zegt zo veel meer dan vijf losse businesscases. Juist ook om meer eenduidig hardnekkige knelpunten in de bekostiging op te lossen. Alleen door je gezamenlijk met dit soort vraagstukken bezig te houden kom je daarin vooruit.”
 

Beeldcontact is onmisbaar
Het aanbod van technologie voor zorg en ondersteuning thuis groeit hard, al steekt één technologische innovatie er wat de programmamanagers betreft bovenuit. “Beeldschermzorg blijft een heel mooi hulpmiddel om zelfstandigheid en zorg zoveel mogelijk in balans met elkaar te brengen. Door laagdrempelig contact mogelijk te maken op die momenten dat het even nodig is voorkom je zwaardere belasting van zorgverlener én cliënt op een later moment”, zegt Mieke Klerkx. “Sinds de coronapandemie is digitaal contact mét beeldcontact niet meer weg te denken uit onze maatschappij”, vult Pasquelle aan. “Dit geldt voor bijna elke burger in zijn of haar dagelijkse leven, dus laten we kijken of we die push kunnen blijven gebruiken om beeldcontact ook een meer vast onderdeel van de zorg te laten worden.”
 

Het eerlijke verhaal
Wat beschouwt het SET-up team als de belangrijkste, geleerde les in het afgelopen jaar? Pim: “Kennis en ervaring delen is de manier om ‘langer thuis’ e-health voor iedereen beschikbaar te maken. Ook het delen van dingen die niet goed gingen hoort hierbij. Daar speelt het SET-up Leernetwerk een belangrijke rol in. De SET en de eerste afgeronde projecten laten mooie resultaten zien, maar dit is nog maar de kopgroep. Het is zo belangrijk dat ook de rest van het zorgveld leert van de koplopers. Niet iedereen hoeft hetzelfde leergeld te betalen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO) staan vol met ambities over ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’; de SET en de SET-up ‘Community of Practice’ laten zien hoe je dit van papier naar praktijk krijgt.”

Wat neemt Pasquelle mee? “Dat echt elke organisatie zijn eigen proces moet doorlopen als het aankomt op het implementeren van een innovatie. Dat was in 2019 al met de eerste koplopers en is nu in 2022 nog steeds zo. Blueprints, stappenplannen en checklists werken maar minimaal. Op het juiste moment de juiste ondersteuning bieden werkt wél. Daarom blijf ik zo blij met de vraaggestuurde aanpak die we binnen SET-up gebruiken.
 

SET-up Festival
In 2022 werden er meer dan twintig activiteiten, waaronder een festival, webinars, workshops en masterclasses, georganiseerd door VitaValley binnen SET-up. Welke sprong eruit? “Ik vind het organiseren en geven van de SROI Masterclass geweldig inspirerend en waardevol om te doen.”, zegt Pim. “Zoveel kennis en kunde bijeen, samen beredeneren wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van SET e-healthtoepassingen en vervolgens gezamenlijk conclusies te trekken over duurzame bekostiging.”

Wat Mieke betreft was de reflectiebijeenkomst erg waardevol. “We hebben met de deelnemers die tot de voorhoede van de SET behoren gereflecteerd en geproost op de mooie resultaten. Alle deelnemers ronden het project tevreden af en zijn al druk bezig met volgende nieuwe stappen.”

Pasquelle noemt het SET-up festival. “Het knisperende haardvuur bij de kampvuursessie, de mensen die er al wandelend op uit gingen om met duurzame implementatie aan de slag te gaan en de enthousiaste reacties toen iedereen weer op huis aan ging. Het was erg leuk om dit als SET-up team (Pim, Pasquelle, Mieke, Sanne, Janneke, Laura, Emma en Dorien – redactie) te regelen en te organiseren, want écht iedereen heeft zijn/haar steentje fantastisch bijgedragen om er een onvergetelijke dag van te maken.”