BLOG: VmZ – een nieuwe kijk op het organiseren van zorg

BLOG: VmZ – een nieuwe kijk op het organiseren van zorg

Geplaatst op: 10 februari 2021

VmZ – een nieuwe kijk op het organiseren van zorg

Een kritische blik van de zorgverzekeraar. VVT-instellingen die nog moeite hebben met het model van platformtechnologie. De zzp’ers die moeten wennen aan een ander verdienmodel. Er stonden wat beren op de weg toen Platform Verbinden met Zorg drie jaar geleden werd opgericht. We praten hierover met VmZ-oprichter Harry Woldendorp.

 

Afbeeldingsresultaat voor PlatformVmZ

Een matchmaker tussen vraag en aanbod in de zorg, zo omschrijft Woldendorp PlatformVmZ. In 2017 wordt VmZ opgericht vanuit twee gedachtestromen. Enerzijds worden cliënten autonomer en moet de regie nog verder de kant van de cliënt opschuiven. Zij moeten zelf kunnen bepalen over hun zorg. Daarnaast groeit ook bij zorgprofessionals de wens om het werk flexibeler in te richten en meer vanuit ondernemerschap in te richten. Die manier van werken past vaak niet binnen de structuur van een grote zorgorganisatie, waardoor het aantal zzp’ers in de zorg toeneemt.

VmZ ontwikkelde twee labels. Met PlatformVmZ krijgen zorgaanbieders toegang tot een digitale infrastructuur, faciliteiten en toegang tot nieuwe cliënten. Dat geldt zowel voor zorgorganisaties als voor zzp’ers. Zij kunnen via het platform gecontracteerde zorg leveren aan cliënten, maar bijvoorbeeld ook samen met andere zzp’ers een wijkteam inrichten en samenwerken in een digitale omgeving. Inmiddels zijn er honderd zorgorganisaties aangesloten en staan er ruim vijfduizend zzp’ers in het bestand van VmZ.

“Dagelijks krijgen rond de 1300 cliënten zorg via ons platform en zijn er zo’n 1100 zzp’ers aan het werk. Het kost zzp’ers niets om bij ons aangesloten te zijn, ze dragen alleen 10% van hun uurtarief af aan VmZ zodra ze via ons werken. Zo kunnen wij de kosten voor ons platform dekken. In het begin was er wat discussie over onze benadering. We hebben direct gezegd: dit is hoe we werken, bepaal zelf of je het wel of niet wilt doen”, zegt Woldendorp.

Het andere label van VmZ is CuraeVitel Balie.

“Zorg heeft, met name als je ouder wordt, iets negatiefs. Wij willen die negatieve lading weghalen. Het gaat erom dat we je zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen laten wonen. Daar zijn drie dingen voor nodig: een woonomgeving – al dan niet uitgerust met technologie, comfortdiensten (zoals honden uitlaten, tuinverzorging of maaltijden bezorgen) en zorg” zegt Woldendorp. “Daarnaast willen we het zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt invullen. Cliënten moeten zelf een team kunnen samenstellen, die allemaal op een eenvoudige manier toegang hebben tot de informatie rond het zorgproces van de cliënt. Je kunt het beschouwen als een persoonlijke digitale assistent.”

VmZ richt zich op dit moment uitsluitend op de zorgverzekeringswet. Sinds januari 2019 zijn er contracten met alle zorgverzekeraars, maar dat neemt niet weg dat de organisatie met een kritische blik wordt bekeken door de zorgverzekeraar. Harry Woldendorp: “Sommige zorgverzekeraars zien ons als partner, als een mogelijkheid om de ouderenzorg op een andere manier in te richten. Voor de overige zorgverzekeraars staat onze missie eigenlijk haaks op hun strategie. Zij geloven dat zzp’ers de zorg fragmenteren, terwijl wij zzp’ers juist faciliteren. Ze erkennen gelukkig wel dat er nog steeds een groei aan zzp’ers is in de zorg, terwijl het aantal mensen in loondienst krimpt.”

Door het beleid van de zorgverzekeraars, de krapte op de arbeidsmarkt en de neiging van veel zorgorganisaties om het zelf te regelen, is flexwerken steeds duurder geworden, vertelt Woldendorp. “Voor een zzp’er zijn de mogelijkheid om meer te verdienen en om flexibeler je werkdagen in te kunnen regelen twee grote voordelen. Daar tegenover staan natuurlijk ook nadelen, waaronder dat je geen pensioen opbouwt of een vangnet voor arbeidsongeschiktheid hebt.”

SET en SET-up
In 2019 diende VmZ de aanvraag voor een SET-subsidie in. “Die SET-subsidie is aangevraagd om VmZ te ondersteunen in met name de opschaling van de CuraeVitel Balie. We zien dat huisartsen geïnteresseerd raken in de balie, maar dat we nog lang niet alle cliënten goed weten te bereiken.”

Woldendorp: “In het begin was het moeilijk om contact te krijgen met VVT-instellingen. Ook toonde ze soms aanvankelijk weinig interesse. We hebben bij SET-up aan de bel getrokken om te kijken of zij ons hierbij kunnen ondersteunen. Concreet gezien heeft SET-up ons geholpen bij het maken van een pitch over VmZ en de voordelen van onze manier van werken. Deze pitch konden wij houden in de gesprekken met de instellingen. We hebben hier veel profijt van gehad, doordat de gesprekken beter verliepen.”

 

Meer informatie
Harry Woldendorp: harrywoldendorp@platformvmz.nl

website PlatformVmZ