Bewegingsgames: kans voor preventieve ouderenzorg

Bewegingsgames: kans voor preventieve ouderenzorg

Geplaatst op: 9 oktober 2014

Op 30 september 2014 presenteerde de coalitie Applied Gaming for Healthy Aging de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte termijn. Om daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren is opschaling van belang. We roepen daarom ouderen(organisaties), gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties op om vooral aan de slag te gaan met bewegingsgames. Daarnaast vragen we de gamesector en investeerders het aanbod kwalitatief te verbeteren en verder uit te breiden.

De markt van bewegingsgames voor ouderen staat nog in de kinderschoenen. De whitepaper ‘Let’s Play’ laat echter zien dat bewegingsgames veel mogelijkheden en kansen bieden voor de preventieve ouderenzorg. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat games met een licht tot matige intensiteit in een relatief korte periode al positieve fysieke effecten hebben. Tegelijkertijd is het nodig het aanbod van bewegingsgames te verbeteren. Er worden tien aanbevelingen gedaan om te komen tot bewegingsgames die goed aansluiten bij de oudere doelgroep en deze specifieke markt. Tevens beveelt het whitepaper aan om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten van applied games voor ouderen.

De whitepaper is geschreven door TNO en VitaValley in samenwerking met de leden van de coalitie. De whitepaper bundelt de beschikbare wetenschappelijke inzichten, evaluaties en praktijkervaringen vanuit de coalitie.

Prof. dr. Maarten Verkerk, bestuur VitaValley: “Er zijn veel bewegingsgames beschikbaar om nu gelijk mee aan de slag te gaan. Door de games actief in te zetten in bijvoorbeeld zorg- en wijkcentra kunnen ontwikkelaars deze verbeteren en afstemmen op de gebruikersbehoeften.”

Prof. dr. Nico van Meeteren, Gezond Leven TNO: “Er wordt nu beperkt onderzoek gedaan naar applied games voor ouderen. Het is van belang dat we de waarden en effecten van deze games voor preventieve ouderenzorg meer en beter gaan meten. De onderzoeksresultaten moeten we delen met de ouderen, de coalitie en de rest van Nederland zodat iedereen hier zijn voordeel mee kan doen.”

Leden van de coalitie
Actiz, ANBO, Carintreggeland, Embedded Fitness, Ellis in Wonderland, Hilverzorg, Lentis, Menzis, QLVR, Qwiek, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Vital Innovators, VitaValley, VU medisch centrum, Warande, en ZuidOostZorg.

Download Whitepaper Let’s Play – Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games