AnderZinZorg voor zelfregie

AnderZinZorg voor zelfregie

Geplaatst op: 18 februari 2013

De sociale onderneming AnderZinZorg is sinds kort een feit. In januari 2013 is AnderZinZorg opgericht door BeteoR en VitaValley. AnderZinZorg wil een fundamentele bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg in Nederland. Zij heeft een methodiek ontwikkeld om gastVRIJHEID in de zorg als concept en als werkwijze gestalte te geven binnen V & V organisaties, instellingen voor gehandicaptenzorg en ziekenhuizen. Uitgangspunt zijn de zorgvragers. De werkwijze is bottom-up. “Alle medewerkers uit alle disciplines van de organisatie worden betrokken. Dit maakt AnderZinZorg bijzonder.” Aldus directeur Peter van Dinther.

AnderZinZorg
AnderZinZorg is een sociale onderneming die een methodiek heeft ontwikkeld om gastvrijheid in de zorg als concept en als werkwijze gestalte te geven binnen intramurale voorzieningen. Kern van het concept is dat een organisatie een veranderproces ondergaat van een aanbodgericht medisch zorgmodel naar een vraaggericht servicemodel. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het tweede deel van het woord gastVRIJHEID: bewoners die keuzes kunnen maken en de regie terugkrijgen over hun leven.

Maarten Verkerk, bestuurslid: “Het mooie aan deze benadering is dat de wensen van cliënt echt als uitgangspunt worden genomen”.

Aanpak
Onderscheidend is de socio-technische benadering waarin gestart wordt met het formuleren van de visie op zorg door de raden van bestuur. Vervolgens wordt er een herontwerp opgesteld waarin de organisatiestructuur en -cultuur een belangrijke rol innemen. Het herontwerp wordt bottom-up geïntroduceerd en verweven in de organisatie. Hierbij zijn alle medewerkers uit alle disciplines intensief betrokken.

AnderZinZorg heeft de afgelopen periode al 2 grote verandertrajecten in de zorg gerealiseerd bij de zorgaanbieders Vivre en de Lelie zorggroep. Van Dinther: “Vanuit hun zorgvisie hebben we beide organisaties begeleid bij het herinrichten van de werkprocessen, de managementprocessen en de organisatiecultuur. We gaan ervoor om in de komende jaren nog meer zorginstellingen te helpen om tegen lagere integrale kosten een beduidend betere kwaliteit van zorg te realiseren.”

BeteoR
Onder het motto ‘Mens en Organisatie’ begeleidt BeteoR bedrijven en instellingen in de sectoren onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid bij de duurzame ontwikkeling van hun organisaties en de mensen die er werken. BeteoR, opgericht in 1991, staat voor duurzame organisatieontwikkeling, solide bedrijfsvoeringsoplossingen en de beantwoording van complexe besturingsvraagstukken.

VitaValley
VitaValley is het innovatienetwerk in de gezondheidszorg met als focus ‘doen’. Met haar partners ontwikkelt en implementeert ze zorginnovaties die de kwaliteit van leven van mensen handhaven en bevorderen. In dit proces fungeert VitaValley als onafhankelijke denktank en heeft ze een aanjagende rol waarbij ze partijen verbindt en ondersteunt. Belangrijke thema’s: vitale levensloop, zelfmanagement, kwaliteit zorg & patiëntveiligheid, stroomlijnen zorgprocessen, waarden & ethiek.

 

Bron: AnderZinZorg