De Amsterdam Economic Board (Board) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Ons doel is een duurzame economische groei in de Metropoolregio Amsterdam.

Wij doen dit door deze partijen :

– Samen te brengen
– kennis te laten delen
– te adviseren over de mogelijkheden van financiering, huisvesting en netwerken
– een platform te bieden om slimme en vernieuwende toepassingen uit te proberen.

Samenwerking
De Board is opgericht door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. Vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurders van deze organisaties hebben een strategie ontwikkeld voor de periode 2014-2020. Zij zetten hun netwerk, kennis en ervaring in voor de toekomst van de regio en investeren in diverse initiatieven en projecten.

De regio heeft alles in huis om een innovatieve en economisch sterke regio te zijn. Om deze potentie ten volle te benutten, is een goede samenwerking nodig. Kruisbestuiving tussen verschillende speerpunten (clusters) leidt tot unieke combinaties waarmee de metropoolregio zich kan onderscheiden. Een voorbeeld is eHealth, waarbij ICT slim wordt toegepast in de zorg. De thema’s Kennis & Innovatie, Talent, Europa en Duurzaamheid zijn voor alle clusters belangrijk.

De Board richt zich op 8 sterke clusters:
Creatieve Industrie
ICT/e-Science
Financiële & Zakelijke Dienstverlening
Life Sciences & Health
Flowers & Food
Toerisme & Congressen
Logistiek
Maakindustrie