Angst voor baanverlies verdwijnt

Angst voor baanverlies verdwijnt

Geplaatst op: 4 mei 2022

INTERVIEW || In 2019 zorgde de SET-subsidie voor de uitrol van onder andere het digitale deurslot en medicijndispensers bij KwadrantGroep. In 2020 maakte de SET COVID-19-subsidie de versnelde implementatie van beeldschermzorg mogelijk. Er zijn mijlpalen bereikt waar de organisatie trots op is, maar de inzet van technologie blijft ook een uitdaging vertelt regiomanager Anneke Kiewiet.

Het blijft ook een kwestie van zoveel en zo vaak mogelijk technologie onder de aandacht brengen

 

Hoe is het nu met… KwadrantGroep  
KwadrantGroep is een zorgorganisatie die ouderenzorg biedt, van ondersteuning thuis tot wonen op een zorg locatie. Anneke Kiewiet is regiomanager bij ‘het zuidelijke deel’ van de KwadrantGroep, namelijk Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf. In 2019 deed KwadrantGroep een aanvraag voor de reguliere SET-subsidie. Daaronder viel onder andere digitale deursloten, medicijndispensers en het verbeteren van het proces van personenalarmering. “Onze focus was met name om volume te creëren We moesten ervoor zorgen dat de werkwijze van onze medewerkers, die gewend waren om op een bepaalde manier te werken, op een andere manier werd ingevuld. We gebruikten de middelen van de SET om deze cultuuromslag in de organisatie plaats te laten vinden.

Toen in 2020 de coronacrisis begon, keek KwadrantGroep net als de meeste zorgorganisaties, naar de mogelijkheden van zorg op afstand. Met de SETCOVID-19-subsidie wordt onder andere ingezet op beeldzorg. Beeldzorg was en is soms nog steeds een uitdaging.” vertelt Anneke. “In het begin waren er veel hobbels te overbruggen, met name vanwege de digitale vaardigheden van onze cliënten, maar ook van onze medewerkers. We hebben te maken met cliënten die gemiddeld zo’n 80+ jaar oud zijn.
 

“We gebruikten de middelen van de SET om cultuuromslag in de organisatie plaats te laten vinden.”

– Anneke Kiewiet, Regiomanager KwadrantGroep

Langzaamaan zien we deze doelgroep vaardiger worden met technologie, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. We hebben ook veel cliënten in zorg die nog minder digitaal vaardig zijn. Ook medewerkers vullen de zorg vaak nog liever op de ‘oude’ manier in. De verwijzers in de regio denken ook nog niet voldoende aan het online aanbod. Een deel van deze hobbels is dus lager geworden, maar ze zijn er nog steeds. Dat kun je alleen maar aanpakken door te zorgen voor een cultuuromslag in de gehele organisatie.”
 

Anders kijken naar de zorg
Om die omslag plaats te laten vinden, ligt de focus van de KwadrantGroep nu op het anders kijken naar de cliënten in de zorg middels een programmatische aanpak. Zorgvragen worden hierbij niet standaard met zorg ingevuld, maar er wordt meer gekeken naar wat de cliënt echt nodig heeft voor zijn of haar kwaliteit van leven. Soms is dat natuurlijk nog steeds het aanbod van zorg, maar vaak ook iets anders, zoals ontmoeting of beweging. “Daarin focussen we op het meenemen van medewerkers. Neem bijvoorbeeld een cliënt die erg van schilderen houdt. Beperk de wasbeurt daar tot de basishygiëne en kijk wat je voor hem of haar kunt doen qua schilderen in het welzijnsstuk. Wil iemand koste wat het kost zelfstandig thuis blijven wonen? Haal dan alles uit de kast qua beeldzorg, medicijndispensers en andere hulpmiddelen. Kijk dan goed wat bijvoorbeeld de familie, buurvrouw of de gemeente kan doen. Je wilt dat de medewerkers bij cliënten met een nieuwe vraag aan de wijkverpleging anders kijken. Het doel is dat cliënten meer kwaliteit van leven ervaren, daardoor ontstaat dan ook meer gezondheidsbeleving en dus preventie.”
 

Enthousiasmeren van collega’s
Dat is ook bij KwadrantGroep een kwestie van “zoveel en zo vaak mogelijk technologie onder de aandacht brengen”, zegt Anneke. “Op ons intranet is een pagina zorgtechnologie ingericht waar je als zorgverlener alles over mogelijke tools en middelen kunt opzoeken. In de praktijk weten we dat veel medewerkers hier te weinig op kijken. Een van onze oplossingen is het aanstellen van zorgtechnologie-experts binnen de teams. Zij staan in de organisatie en helpen de vertaalslag maken naar concreet gebruik van ehealthtoepassingen. Ze helpen hun collega’s bij het niet alleen op de hoogte zijn van, maar ook enthousiast worden over, de inzet van innovaties.”

KwadrantGroep heeft daarnaast een bedrijfskrant, genaamd ‘De Aandacht’, waarin er volgens Anneke aandacht wordt besteed aan echte veranderingen. “Een ander mooi voorbeeld is onze bedrijfsvideo over technologie. Medewerkers vinden het leuk om de verhalen van andere medewerkers of hun eigen cliënten terug te zien. Dat werkt inspirerend en motiverend.”
 

Angst voor baanverlies verdwijnt
In 2021 vertelt Anneke in een interview: “Als het gaat om technologie in het dagelijks werk bij de cliënt thuis, dan is het van groot belang om met medewerkers in contact te blijven. Weten welke vragen er spelen. Blijf ik wel bij de mensen thuis komen, behoud ik mijn baan, of kan ik warme zorg blijven leveren? We zien dat er een verandering gaande is. Vorig jaar zomer moesten we onze zorg ineens verminderen, omdat we, onder andere vanwege corona, ineens een extreem personeelstekort hadden. Dat heeft onze medewerkers in laten zien dat de angst voor het verliezen van hun baan niet heel gegrond is.”
 

Behoefte aan direct toepasbare technologie
Als Anneke een gouden tip of advies mag geven, want zou dat dan zijn? “Het is een dooddoener, maar ik deel hem toch. Ga in gesprek met je medewerkers en betrek hen er écht bij! Je hebt elkaar echt nodig om verder te komen. Tenslotte kan de technologie verder ontwikkeld worden in het concreet toepasbaar maken, zegt Kiewiet. Je wilt als organisatie geen middelen meer uittesten of te maken hebben met technologie met kinderziektes. Dat punt zijn we voorbij. Je moet er als organisatie op kunnen vertrouwen dat het goed is. Als medewerker moet je daarnaast weten dat jouw organisatie altijd op de hoogte is van de state of the art in zorgtechnologie. Als jij maximaal wordt gefaciliteerd, is de kans op een succesvolle inzet veel groter.”