Aandacht voor mantelzorg

Aandacht voor mantelzorg

Geplaatst op: 21 januari 2013

Op donderdag 17 januari jongstleden werd er door Wilco Schuttelaar, VitaValley / Vital Innovators, uitgebreid stilgestaan bij mantelzorg en het initiatief WeHelpen. Allereerst in een interview bij het televisieprogramma Studio MAX Live op Nederland 1. Vervolgens gaf hij een lezing over dit onderwerp tijdens het congres Mens2020 in Eindhoven.

Interview Studio MAX Live
Wat doe je als een familielid chronisch ziek wordt en dagelijks hulp nodig heeft? Veel mensen kiezen er dan voor om zelf bij te springen. Dit vraagt veel organisatie en overleg als dit met meerdere mensen moet gebeuren. Hier is tegenwoordig een prachtig hulpmiddel voor: WeHelpen. Aldus Cilly Dartel. Op 17 januari jongstleden interviewden Frank du Mosch en Cilly Dartel Wilco Schuttelaar over de oprichting van het landelijke initiatief WeHelpen en de ondersteuning die WeHelpen biedt aan mantelzorgers.

WeHelpen – Mens2020
Op 17 januari jongstleden organiseerde de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven het congres Mens2020. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van Tom van ’t Hek, ging Wilco Schuttelaar in op de verschillende trends waardoor digitale ondersteuning van de informele zorgsector steeds meer bereikbaar wordt. Bijvoorbeeld het steeds groter wordende beroep op de mantelzorg. Ook besprak hij de rol van de gebruiker (mantelzorger, patiënt of vrijwilliger) in de ontwikkeling van digitale toepassingen. Wilco gaf in zijn presentatie speciale aandacht aan de mogelijke digitale oplossingen die ontstaan, waaronder WeHelpen.

WeHelpen
WeHelpen heeft als ambitie om mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden met elkaar te verbinden om dit te organiseren. Zodat zij de mogelijkheid krijgen om zelf regie te nemen in vraag en aanbod van informele zorg. Burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. De doelstelling van het platform is dan ook: het ontsluiten en stimuleren van sociaal kapitaal. VitaValley is een van de oprichters van dit initiatief. Voor meer informatie zie www.wehelpen.nl.