Hospital@Home monitor

Hospital@Home monitor

Geplaatst op: 4 april 2017

Zoals we eerder deze week meldden, vond op 23 maart de Hospital@Home startbijeenkomst plaats bij VitaValley. Binnen deze nieuwe Vitaal Thuis coalitie zet VitaValley in op veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemonitoring, smart sensoring en thuisbehandeling. Tijdens de voorgesprekken rees de vraag hoeveel ziekenhuizen al aan de slag zijn met Hospital@Home toepassingen. Als antwoord op deze vraag is de Hospital@Home monitor ontstaan.

Om tot de resultaten te komen die weergegeven zijn in de Hospital@Home monitor, heeft een (online) deskresearch plaatsgevonden. Dit deskresearch heeft zich gefocust op twee onderdelen, namelijk:

  • Nieuwsberichten omtrent Hospital@Home door de jaren heen;
  • Inventarisatie bij ziekenhuizen rondom de al in gebruik zijnde Hospital@Home toepassingen.

De monitor laat zien dat de interesse vanuit de media de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen en welke onderwerpen daarbij de meeste aandacht kregen. Opvallend is dat ruim 60% van de gevonden online artikelen gaan over telemonitoring. Daarnaast is te zien dat ruim driekwart van de ziekenhuizen al op een of andere manier bezig is met Hospital@Home. Er zijn in totaal 120 verschillende toepassingen gevonden. Telemonitoring is, in overeenstemming met de grote media-aandacht, hierbij de grote favoriet. Thuisbehandeling volgt op een mooie tweede plaats. Teleconsultatie en beeldzorg lopen hierbij achter. Telemonitoring wordt het vaakst toegepast bij hartpatiënten of het meten van de bloeddruk. Toepassingen bij risicozwangerschappen, COPD-patiënten en pijn bij kanker zijn aanwezig, maar worden pas minimaal ingezet.

Duidelijk is dat veel ziekenhuizen al bezig zijn met Hospital@Home en dat de toepassingen bij verschillende doelgroepen ingezet kunnen worden. Door samenwerking kan geleerd worden van elkaar en kunnen gezamenlijke thema’s aangepakt worden om grootschalige toepassing en implementatie mogelijk te maken. Daar gaat de Hospital@Home coalitie zich op richten.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met Pasquelle van Ruiten via: pvanruiten@vitalinnovators.nl

Klik hier voor de link naar de presentatie.