2diabeat, samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

2diabeat, samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

Geplaatst op: 3 maart 2020

Door vergrijzing en onze leefstijl krijgen steeds meer mensen te maken met diabetes type 2. Deze aandoening heeft veel impact op de kwaliteit van leven van mensen én zorgt voor een toename van de kosten voor de Nederlandse maatschappij. Het realiseren van een trendbreuk in de toename van diabetes type 2, vraagt door haar omvang en complexiteit van het vraagstuk hierop om landelijke samenwerking. Dat is de reden dat als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord het meerjarig programma 2diabeat is gestart. Het brengt direct betrokken mensen en partijen bij elkaar zodat de aanwezige kennis, expertise en ervaring gedeeld, benut en verrijkt wordt. In het programma gaan we verder samen op zoek naar nieuwe inzichten en naar nog niet betrokken partijen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren vanuit een andere invalshoek.

VitaValley’s Maarten Ploeg vertelt in deze video waarom híj zich inzet om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Wat is jouw reden om bij te dragen?