Over VitaValley

VitaValley is een innovatienetwerk voor samenwerking en kennisdeling in de zorg. We identificeren kansrijke zorginnovaties en vormen coalities om deze innovaties verder te brengen. Zodat we deze kunnen implementeren en opschalen in de zorg in Nederland.

Netwerkorganisatie
Dat doen we samen met ruim 50 partners: zorginstellingen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere organisaties. Zo zijn we hét innovatienetwerk dat werkt aan een duurzame en innovatieve gezondheidszorg voor iedereen in Nederland. Al onze projecten dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de Nederlandse burger. In beperkingen, ziekte, ouderdom en gezondheid.

Strategische innovatieagenda
Dit alles doen we vanuit onze strategische innovatieagenda. Want voor een maximale impact is focus essentieel. We selecteren die innovatieprojecten en –coalities waarmee we de grootste maatschappelijke of sociale impact bereiken. We richten ons hierbij op vier innovatiethema’s:

Vitaliteit
Zelfstandigheid
Proces & beleving
Ethiek & randvoorwaarden