VitaValley bestaat in december 2014 10 jaar! We hebben dit gevierd met onze partners en medewerkers op 15 december jongstleden in Museum Boerhaave. Het programma bestond uit diverse lezingen en een rondwandeling langs de vaste, vooral medische collectie, van Museum Boerhaave.

We werden welkom geheten door prof. dr. Dirk van Delft, directeur Museum Boerhaave. Vervolgens namen de sprekers de aanwezigen mee in een reis door de tijd en lieten zien wat innovaties in de toekomst ons kunnen brengen.

Dwarsdenken
Prof. Dr. Herman Pleij illustreerde aan de hand van voorbeelden als de thuisbioscoop en de boekdrukkunst dat men vaak kiest voor het vertrouwde. Dit houdt innovaties tegen. Pleij gaf aan dat men moet ‘dwars denken’, anders denken dan we normaal zou doen. Innovaties zijn geen verbeteringen van het oude, maar vernieuwingen.

Ontwikkelen is ontdekken
Drs. Bart Grob, conservator Museum Boerhaave, liet zien dat nieuwe technieken kunnen leiden tot onverwachte gebeurtenissen. Zo waren in Nederland de windmolens de werkpaarden van de industrie. Door de overgang naar stoom en kolen werd de wereld sneller en kwamen er nieuwe mogelijkheden.

3dPrinten
Drs. Hugo Jager, Revelating, vertelde over de laatste ontwikkelingen in 3dPrinten en welke impact dit kan hebben op de samenleving én in de zorg. In kleine groepen werd er nagedacht over de mogelijkheden van 3dPrinten in de zorg.

Robotica
Dr. ir. Arno Stienen, Universiteit Twente, liet zien hoe robotica kan helpen bij revalidatie. Hij deed dit met specifieke voorbeelden uit de neurologische revalidatie en behandeling.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner.