Duurzame implementatie

KENNISDELING || Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health.