Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. In wijken waar meer armoede heerst, wordt meer gerookt, komen meer hartinfarcten voor en slikken bewoners meer antidepressiva. Inzicht in de eigen gezondheid is een startpunt voor gezonder leven. E-health toepassingen zijn beschikbaar om de eigen gezondheid in beeld te brengen.

 

Op regionaal niveau heeft Vitaal Leven het project Learning Community Vitale Regio. We werken samen aan innovatieve, effectieve en realistische e-health ontwikkelingen die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.