Stappen van de Fasttrack Beeldschermzorg

Het stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg dient om organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij de implementatie van beeldschermzorg. Door het delen en ontwikkelen van ‘kennis & tools’ werken we samen aan een snellere en betere implementatie van de beeldschermzorg. Zo bouwen we samen aan de juiste zorg op de juiste plek en met de juiste middelen. Bruikbaar, betaalbaar en betrouwbaar, nu en in de toekomst!

Let op: geen van de stappen, adviezen, tools of informatie geven garantie voor bijvoorbeeld een toekenning van de subsidie. De inhoud van elk onderdeel is voortdurend in ontwikkeling; mocht je hier willen aanvullen om te ondersteunen bij goede, toekomstvaste implementatie van beeldschermzorg, mail je suggestie(s) dan naar setup@vitavalley.nl .

 

Hieronder vind je de 10 stappen uitgewerkt. Elk van de stappen is uitklapbaar en geeft zo een verdieping met tips, links en tools. De Fasttrack updaten we regelmatig, dus houdt deze site goed in de gaten!

STAP 1 - ALGEMEEN - deze stap geeft informatie over de subsidieregelingen van de PréSET, de SET, de SET COVID-19 en over de opzet en het doel van de Fasttrack Beeldschermzorg

a. Doel en hoofdlijnen van de PréSET, de SET en SET COVID-19 regeling
De belangrijke basisinformatie over de verschillende subsidieregelingen en voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, plus welke organisaties in aanmerking komen en welke doelstellingen moeten worden nagestreefd, wordt goed omschreven op de website van RVO. Wij wijzen erop dat op dit moment de SET COVID-19 gesloten is vanwege het bereiken van het subsidie plafond. Voor meer informatie en de laatste update, verwijzen wij je graag naar de RVO site. De PréSET en de ‘reguliere’ SET zijn op dit moment nog wel open, je vindt deze via deze link.

b. Doel en hoofdlijnen van de Fasttrack Beeldschermzorg
Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley in samenwerking met VWS, RVO en ZonMw, een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een route (track) met  een uiteenzetting van tien stappen oftewel thema´s, die waardevol zijn voor het snel en toekomstbestendig implementeren van beeldschermzorg door zorg- en welzijnsorganisaties. De naam Fasttrack is gekozen, omdat hier een versnelde route wordt weergegeven dat veel geleerde lessen, kennis en kunde uit het werkveld bevat, maar ook een specifiek aanbod en voorbeelden aandraagt die kunnen ondersteunen bij snelle, goede en effectieve implementatie van beeldschermzorg. De Fasttrack is een onderdeel van een groter ‘leernetwerk’ dat VitaValley heeft ingericht, hierover is meer te lezen in de derde stap.

c. Vragen
Voor de meest gestelde vragen verwijzen wij je graag naar de Q&A. Wanneer je vraag niet beantwoord wordt en je na het doorlezen van de onderstaande stappen nog niet verder komt, dan kun je je vraag stellen via skok@vitavalley.nl of pketelaar@vitavalley.nl. Wij proberen je zo spoedig als mogelijk te helpen.

Alle documenten behorende bij deze stap zijn te vinden in de bibliotheek.

STAP 2 - SUBSIDIE - deze stap helpt je bij het indienen van de subsidieaanvraag voor de SET

a. Format en voorbeeld van een aanvraag voor de SET COVID-19
Alle voorwaarden voor het indienen van een subsidieaanvraag staan goed omschreven op de RVO website. Om de subsidieaanvraag te versnellen is een voorbeeld van een subsidieaanvraag beschikbaar. Je kunt gebruik maken van een voorbeeld van het Activiteitenplan en een voorbeeld van de Planning en Begroting, beide documenten worden op je pc gedownload. Hiermee kun je direct aan de slag met je aanvraag en de begroting.

NB: Wij wijzen erop dat op dit moment de SET COVID-19 gesloten is vanwege het bereiken van het subsidie plafond.

Mocht je bij de aanvraag behoefte hebben aan ondersteuning dan bieden wij je een overzicht van deskundige partijen die je kan ondersteunen bij je aanvraag. Voor eventuele ondersteuning door een van deze partijen dien je zelf contact op te nemen. Alle documenten behorende bij deze stap zijn te vinden in de bibliotheek.

b. De reguliere SET en PréSET
Het kan zijn dat je geen SET COVID-19 subsidie hebt ontvangen. Het RVO-loket is gesloten en er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Tegelijkertijd willen wij je erop wijzen wat de mogelijkheden zijn van de al bestaande SET-regeling. Deze link leidt je naar de juiste site.

Om een SET-aanvraag in te dienen heb je als organisatie een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Heb je deze nog niet dan kun je deze aanvragen via deze link. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze subsidie is EH1. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een eHerkenning tot 3 werkdagen kan duren.

c. Vragen
Wanneer je vragen hebt over je aanvraag, verwijzen wij je eerst naar de sites van ZonMw en RVO.

STAP 3 - HET LEERNETWERK SET-UP - deze stap informeert je over het leernetwerk. Hier halen we kennis op, delen we ervaringen en geven antwoorden op vragen en verrijken we kennis

a. Uitleg over het leernetwerk
Het is op dit moment nodig om beeldschermzorg te implementeren in relatie tot de Covid-19, zodat we de benodigde zorg kunnen continueren en bij de mensen thuis kunnen krijgen. Gezien het tempo waarin beeldschermzorg in gebruik genomen moet worden is het een uitdaging om alles zelf uit te denken en te testen. Het SET-up leernetwerk biedt hiervoor een uitkomst. Zoals in de eerste stap is uitgelegd is de Fasttrack ingericht om bestaande kennis, kunde plus voorbeelden te publiceren en deze toegankelijk te maken. Daarnaast biedt het leernetwerk een besloten community voor organisaties die een SET-subsidie hebben ontvangen. In deze community worden vragen gesteld, ondersteunt men elkaar in het zoeken naar de juiste oplossing en deelt men eigen kennis en kunde om anderen weer verder te helpen. Met elkaar zorgt men voor accumulatie van kennis, opdat iedereen er verder mee kan komen. Als er ervaringen of hulpmiddelen in deze groep worden gedeeld die een breder publiek verdienen, dan zullen wij die, na akkoord, voor publicatie geschikt maken en publiceren als onderdeel van de Fasttrack. Het is van belang om de beschikbaar gemaakte (hulp)middelen zo waardevol mogelijk in te zetten. Onze ambitie is om ook te ondersteunen bij efficiënte en goede implementatie van beeldschermzorg in Nederland. Bruikbaar, betrouwbaar en betaalbaar; Nu en in de toekomst.

b. Toegang tot de online community
Na de toekenning van de aanvraag door RVO krijg je een beschikkingsbrief toegestuurd met daarin de uitgenodiging om contact op te nemen met VitaValley voor deelname aan de community. Je kunt je aanmelden via setup@vitavalley.nl. Het is belangrijk dat je het RVO beschikkingsnummer (projectnummer) en het activiteitenplan mee stuurt bij je verzoek.

c. Vragen
Mocht je nog vragen hebben over je deelname aan de online community, kijk dan even naar de ‘veel gestelde vragen / O&A’ over dit onderwerp en wellicht wordt jou vraag hier al beantwoord.

STAP 4 - eHEALTH - deze stap helpt je bij het oriënteren in de wereld van eHealth en beeldschermzorg

a. De wereld van eHealth toepassingen
Voor het ondersteunen bij de overwegingen en het maken van een goed onderbouwde keuze hebben we een keuzepalet opgesteld. Dit is een lijst met een overzicht van alle bekende eHealth toepassingen, waaronder Beeldschermzorg. Dit palet is niet uitputtend en nog in ontwikkeling, maar zeer de moeite waard om goed te bestuderen. Dit moet ook leiden tot de keuze voor een goede en veilige oplossing, zie de berichtgeving hierover vanuit de IGJ. Normen en richtlijnen voor eHealth zijn opgenomen in het toetsingskader eHealth. Ook om te ondersteunen bij het formuleren van selectiecriteria hebben we een handreiking geschreven.

b. Beeldschermzorg: overzichten en bestaande toolkits
Voor het selecteren van de juiste beeldschermzorg oplossing, devices en netwerkverbinding, is een keuzehulp beeldschermzorg beschikbaar. Dit geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden en keuzes die er zijn. Wij bundelen ook de expertise die reeds aanwezig is in het veld. Deskundige organisaties hebben al veel ervaring opgedaan met de implementatie van eHealth en beeldschermzorg en zijn bereid hun kennis te delen in de Fasttrack Beeldschermzorg.

c. Alternatieven
Ook buiten de kaders van de SET zijn organisaties aan de slag met beeldschermzorg. Het is ook niet altijd nodig om nieuwe apparatuur en infrastructuur aan te schaffen. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het hergebruik van bestaande devices. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het initiatief van #allemaaldigitaal, allemaal-digitaal.nl, voor verdere informatie hebben zij hiervoor een persbericht opgesteld. Om vragen te kunnen beantwoorden hebben zij ook een hulp lijn/nationaal nummer opgericht (tel. 0800-1508).

STAP 5 - Praktijk VOORBEELDEN - hier delen we concrete en praktische voorbeelden uit het werkveld van verschillende beeldschermtoepassingen

We geloven erin dat niet elke organisatie het eigen wiel weer moet uitvinden. Voor elke organisatie en doelgroep zijn er andere randvoorwaarden van toepassing om een beeldschermzorg oplossing goed in gebruik te nemen. Daarom delen we hier projectvoorbeelden van organisaties die willen bijdragen aan het verspreiden van goede voorbeeldcases, linken we naar voorbeelden in filmpjes en andere voorbeelden die kunnen helpen naar duurzame implementatie.

Elke hier genoemde beroepsgroep heeft haar eigen branchevereniging, vertegenwoordiging of vereniging. Met deze organisaties hebben we ook een verbinding gelegd en zorgen we voor het uitwisselen van waardevolle kennis, updates en mogelijke ondersteuning om de eigen leden weer een stapje verder te brengen.

Voor de fysiotherapeuten het KNGF, voor de huisartsen het LHV , voor de VVT instellingen ActiZ.

 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg organisaties
  • De eerste organisatie die deze voorbeeldrol heeft opgepakt is Omring een VVT-organisatie. Zij hebben een praktische voorbeeldcase aangeleverd voor de Fasttrack Beeldschermzorg, om zo tot snellere implementatie van beeldschermzorg te komen.
  • Daarnaast heeft Carinova, de thuiszorgorganisatie uit Deventer, een inspirerend filmpje over de implementatie van hun beeldbel oplossing. Daarnaast vindt je hier een operationeel georiënteerde caseomschrijving die zij met ons delen, hiermee hebben andere organisaties weer handvatten voor een eigen traject.
 • Revalidatiegeneeskunde
  • Een inspirerend artikel geschreven door Félicie van Vree, de Manager Innovation, Quality + Research van Basalt. Stichting Basalt is gespecialiseerd in revalidatiegeneeskunde en heeft als allereerste de toekenning ontvangen voor haar SET-subsidieaanvraag in 2019. Met recht een pionier te noemen. We hebben hier de praktische case gepubliceerd van het gehele project. In het artikel deelt Félicie haar idee over de belangrijke onderwerpen die mogelijk bijdragen aan het opzetten en uitrollen van zo´n succesvol eHealth traject.
 • Fysiotherapie en andere paramedische beroepen
  • Er zijn hier mooie voorbeelden van beeldzorg toepassingen gepubliceerd uit de fysiotherapiepraktijken, onder andere deze voorbeeldcase geschreven door Frederik Jaspers Faijer, praktijkeigenaar van De Haere. Ook de mooie voorbeeldcasussen van Wendy Scholtes-Bos, praktijk eigenaar van Kinderfysiotherapie Regio Westland en van Jelle Jouwsma van FysioHolland zijn beschikbaar gemaakt. Hier kunnen andere fysio-praktijken weer verder mee worden zo ondersteund in het maken van goede keuzes. Op de site van Zorg van Nu wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema beeldbellen. Er staan acht mooie voorbeelden van beeldbellen omschreven, daarnaast hebben zij voorbeelden vastgelegd op film. Een filmpje met uitleg wat beeldbellen kan doen voor de fysiotherapeut.
 • Huisartsen
  • Een voorbeeld over het beeldbellen voor huisartsen is te zien via deze link huisarts. Een artikel dat de ervaring van een huisarts omschrijft is terug te vinden in deze SmartHealth publicatie. Wat we verder ook onder de aandacht willen brengen zijn de artikelen over beeldbellen die huisarts Bart Timmers via zijn LinkedIn-pagina publiceert. 

Mocht jij nou zelf zo’n organisatie met een mooi voorbeeld zijn van een dergelijk implementatietraject van Beeldschermzorg, dan is hier een format te downloaden om deze kennis met ons te delen, zodat wij het kunnen publiceren.

STAP 6 - VOORBEREIDINGEN - in deze stap beschrijven we de verschillende thema's die nodig zijn voor een goede voorbereiding

Het is waardevol om aandacht te besteden aan de organisatie en structuur van het project, al is er nu weinig tijd. Dit helpt bovendien bij de monitoring van de voortgang en evaluatie achteraf.
Om vooraf al een aantal inspirerende zaken te delen, verwijzen we graag naar de ‘impact pathway’ van ZonMw.

a. Cliënt journey; de beleving van de patiënt
Wat is het zorgpad van de patiënt? Welke stappen/fases doorloopt de patiënt? Welke zorg heeft hij/zij nodig? Wat wil en denkt de patiënt zelf? Het nadenken over deze vragen kan ondersteunt worden door een filmpje, ‘patiënt centraal’, dat omschreven staat op de site van ‘Zorg voor innoveren’.
Een ander heel goed initiatief dat dit perspectief mooi onder de aandacht brengt is de ‘Vliegwiel coalitie’. Hier wordt goed in kaart gebracht hoe ontzettend belangrijk het is ALTIJD te beginnen vanuit het perspectief van de cliënt! Zie de digitale keuzehulp van de Vliegwiel coalitie.

b. Professional journey; integratie in het zorgpad
Aandacht besteden aan de inrichting van de werkprocessen van de professional zijn erg belangrijk. Zorg dat je voldoende mensen uit verschillende disciplines uit de organisatie vroegtijdig betrekt en informeert over de opzet van het project. Denk hierbij aan inkoop, ICT, financiën, HRM en communicatie. Vragen die hierbij spelen zijn; Hoe doe je dit nu in tijden van corona? Training van medewerkers is bijvoorbeeld al een uitdaging. Kies je voor een centraal team of wil je dat zorgverleners allemaal gebruik maken van beeldschermzorg? Het zou mooi zijn als we hier voorbeelden kunnen publiceren van voorbeelden uit de praktijk.

c. Inrichten support
Om zorgmedewerkers niet extra te belasten, is het een uitdaging om de support voor cliënten/patiënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers op een slimme en efficiënte manier te organiseren. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van instructiematerialen, video-instructie en het inrichten van een helpdesk.

STAP 7 - SELECTIE - in deze stap geven we ruimte aan aanbieders van beeldschermzorg en leveranciers om een mooi aanbod te doen

a. Selectie beeldschermzorg oplossingen
Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de selectie van de juiste beeldschermzorg oplossing is een aantal documenten beschikbaar:

  • Keuzehulp beeldschermzorg:  de keuzehulp beeldschermzorg is het startpunt om met beeldschermzorg aan de slag te gaan. Het gaat in op de afwegingen en keuzes die van belang zijn bij de selectie van de devices, de juiste beeldzorg toepassingen, netwerkverbindingen, distributie enzovoorts. Hierin wordt ook verwezen naar verschillende overzichten van beeldschermzorg.
  • Lijst van aanbieders: deze lijst is bedoeld om snel een beeld te krijgen van verschillende aanbieders. De lijst betreft een overzicht van organisaties, de beeldschermzorg toepassing die zij leveren en contactgegevens voor meer informatie.
  • Beeldschermzorg oplossingen: dit overzicht bevat meer gedetailleerde informatie over de specifieke beeldschermzorg toepassingen. Aanbieders hebben vragen beantwoord over het product, de kosten, de verschillende toepassingsgebieden, referenties en aan welke normen het product voldoet.
  • Praktische voorbeeld case: in deze voorbeeldcase worden keuzes met betrekking tot de selectie en inrichting van devices en beeldzorg toepassing toegelicht. Hierin zijn ook tips opgenomen die het keuzeproces kunnen ondersteunen.

Een heel ander voorbeeld is het initiatief om voor de mantelzorg een juist communicatiemiddel te lanceren voor goede ondersteuning voor diens naasten. Het initiatief heet femly.nl. Femly helpt het netwerk rondom kwetsbare naasten te verstevigen en stimuleert het hele netwerk om zorg en aandacht samen te delen.
Femly is de enige tool is waarbij de eindgebruiker helemaal niets hoeft te doen. Femly is het enige product op de markt waarbij een oudere, die nu in isolement leeft, nog in contact met hun dierbare kan komen, zonder dat zij/hij maar iets van techniek hoeft te weten (zie het korte interview op de website van Femly. Men hoeft op geen enkele knop te drukken, zonder een mobiele telefoon of Ipad, geen computer nodig om van start te kunnen gaan en men hoeft niet eens met een afstandsbediening te werken. Men hoeft enkel maar voor de FEMLY TV te gaan zitten. Hier de presentatie van dit mooie initiatief.
Wil je er nog meer over lezen, dan hebben we hier een document met verdere informatie.

Voor aanvulling op deze lijst met organisaties en beeldschermzorgoplossingen kan dit format worden gebruikt. Vul dit in en stuur dit naar setup@vitavalley.nl

b. Selectie platform, devices en leverancier
Met de geselecteerde leverancier worden afspraken gemaakt over de levering, de installatie en het beheer van devices en toepassingen. Het betreft afspraken die tussen zorgaanbieder en leverancier worden gemaakt. Een aantal leveranciers hebben hun aanbod gepubliceerd.

  • Het aanbod van Apple
   Zij hebben een beschrijving gemaakt waartoe de devices van Apple in de huidige COVID-19 periode in kunnen ondersteunen. Zij hebben een financieel aanbod en construct opgezet, zodat het de zorginstellingen zo goed mogelijk ondersteund.
   Zij hebben een omschrijving geleverd over het inrichten en beheren van de iPad met MDM beheersysteem.
   Er is een overzicht van producten, een rekenvoorbeeld en een overzicht van partners waar de bestellingen gedaan kunnen worden.
   Mocht u vragen hebben die gaan over de inzet van iPad bij uw zorginstelling (bv over de mogelijkheden van aanschaf, vereisten voor uitrol, partijen die hierbij kunnen ondersteunen, etc.) en wilt u hierover direct contact met Apple hebben, neem dan contact op met Rik Veldhuizen van Apple via zorg-set@apple.com .
  • Het aanbod van Samsung
   Samsung heeft een overzichtelijk document opgesteld waarin de meerwaarde van de Samsung-producten en -diensten wordt toegelicht. Onderdeel van het document is een opsomming van de speciaal geselecteerde tablets en smartphones. In het overzicht zijn ook alle gecertificeerde Samsung-partners opgenomen die je volledig kunnen ontzorgen bij je aanvraag.
   Via de partners kun je een speciale prijs voor deze toestellen aanvragen. Zij kunnen je ook adviseren over en volledig ontzorgen bij de levering, uitrol en beheermogelijkheden. De Samsung-producten laten zich via Samsung Knox namelijk volledig op maat inrichten, zodat de toestellen perfect aansluiten bij de visie en wensen van de organisatie. De cliënten, zorgmedewerkers en organisatie krijgen een toestel dat volledig op afstand in te richten en te beheren is.
  • Het aanbod van KPN
   KPN heeft haar aanbod ten aanzien van veilig videobellen, Mobile Device Management, de levering van apparatuur en simkaarten en Hardware as a service, hier gepubliceerd.

 

STAP 8 - IMPLEMENTATIE en VERDUURZAMING - in deze stap geven tips en tools om sneller, beter en toekomstvast te implementeren

a. Ondersteuning deskundige experts
Ook bij de daadwerkelijke implementatie van beeldzorg heb je wellicht behoefte aan aanvullende capaciteit, kennis en expertise, om de introductie van beeldzorg bij de cliënt goed te laten verlopen, het zorgproces met beeldzorg in te richten en te plannen of gebruik effectief te ondersteunen en stimuleren.

Voor de begeleiding en ondersteuning in deze fase van je project kun je dit overzicht van deskundige personen raadplegen en/of gebruik maken van het overzicht van betrokken deskundige partnerorganisaties. Indien je ondersteuning wenst en hierover in gesprek wilt gaan, dan kun je zelf contact opnemen met genoemde partijen.

Wanneer jouw eigen organisatie kan ondersteunen bij de implementatie en deze als een deskundige partij genoemd wil hebben in de Fasttrack Beeldschermzorg, dan zouden we je willen vragen het hier gelinkte format te gebruiken en ingevuld aan ons te retourneren naar setup@vitavalley.nl. Dat geeft ons de mogelijkheid om de aangeleverde gegevens snel om te zetten en in de Fasttrack te publiceren.

b. Regionale samenwerking
Het implementatievraagstuk is een brede en grote opgave. Dat kunnen we niet alleen. Het verbinden met koepels, regionale innovatie netwerken en ondersteuningsstructuren is een belangrijk onderdeel van de Fasttrack Beeldschermzorg. Door gezamenlijke aanpak en ondersteuning aan het gehele zorgveld, heeft de digitaliseringsimpuls kans tot een verduurzaming die ook voor de toekomst bijdraagt aan goede kwaliteit zorg met behulp van digitale tooling.
We zijn hiertoe een verbinding aangegaan met het ROS-netwerk, het landelijke dekkende netwerk van 15 regionale Ondersteuningsstructuren. We publiceren in de Fasttrack de omschrijving van hetgeen een ROS mogelijk zou kunnen betekenen bij de verdere verduurzaming en implementatie van digitalisering in de zorg. Enerzijds met een algeheel overzicht en anderzijds met een omschrijving per ROS.

c. Digivaardigheden voor gebruikers: medewerkers, cliënten en mantelzorgers
Een belangrijkste eerste stap is (inzicht in) de ontwikkeling van de digivaardigheden van gebruikers. Dat klinkt altijd makkelijk, maar er is veel aanbod en allemaal met eigen toepassingen en mogelijkheden. In deze stap zullen we een verzameling opbouwen voor alle kennis en kunde die we kunnen rondom de ontwikkeling van digivaardigheden. Ook hier is een format geplaatst, wanneer je een mooi aanbod hebt rondom dit thema kan je dat via dit format ‘Leeraanbod’ naar ons mailen. Via deze manier kunnen wij dat in onze Fasttrack Beeldschermzorg plaatsen.

Een beginpunt is het starterspakket Digivaardigheden van de coalitie Digivaardig in de zorg.
Digivaardigheden betekent ook: weten wat de mogelijkheden zijn van digitale zorg en hierover het goede gesprek kunnen voeren met cliënten. Voor wijkverpleegkundigen is de website ehealthindewijk.nl een goed startpunt. Hier vindt je onderwijsmateriaal en hulpmiddelen (waaronder een spel en een app) om wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij het inzetten van eHealth. Er worden ook veel webinars gegeven over ‘blended care’ met praktische tips en voorbeelden, bijvoorbeeld de webinar van Therapieland.

d. Verduurzaming
Er zijn momenteel grote uitdagingen om beeldschermzorg op grote schaal werkend achter de voordeur te krijgen, bij mensen die dat nodig hebben. Deze Fasttrack Beeldschermzorg is bedoeld om hierbij te ondersteunen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat nu, in tijden van nood, ad hoc oplossingen worden geïmplementeerd die na de crisis niet te bestendigen zijn. Denk daarom goed na over de toekomstvastheid van de oplossing die je kiest. In hoeverre is de oplossing ook straks goed inzetbaar, zowel technisch, organisatorisch en financieel? We hebben deze 3 vormen van duurzaamheid bij implementatie in een document onder elkaar gezet.
Daarbij gaan we in op:

  • Financiële duurzaamheid: Zorg voor goed inzicht in kosten en baten op langere termijn.
  • Technische duurzaamheid: Denk na over huidige en toekomstige functies, richtlijnen en regelgeving.
  • Organisatorische duurzaamheid: Doordenk je digitale strategie en hoe beeldschermzorg door alle gebruikers omarmd (blijft) worden.

 

STAP 9 - MONITORING EN EVALUATIE - in deze stap besteden we aandacht aan het meten van de voortgang, om dit te vertalen naar duurzame implementatie en bekostiging

Monitoring en evaluatie is cruciaal om na te gaan of we onze tot doel gestelde resultaten bereiken. De opzet hiervoor heb je beschreven in de aanvraag. Dit zal na de toekenning concreet moeten worden ingevuld. Denk hierbij in ieder geval aan het specificeren van de nul- en eindmeting en hoe tijdens het proces ervaringen, issues en geleerde lessen worden vastgelegd. Voorbeelden van kwalitatieve en kwantitatieve methoden zullen ter inspiratie worden gedeeld in de leeromgeving. Het is, bij de opzet van de evaluatie aan te raden verschillende perspectieven mee te nemen. Denk hierbij aan wat de diverse betrokkenen, denk aan cliënt/patiënt, medewerkers, zorgorganisatie en zorgverzekeraar, belangrijk vinden. De geleerde lessen met elkaar delen en ervoor zorgen dat we met elkaar een stapje verder komen. Dat is een belangrijk fundament van de Fasttrack. Daarom delen we ook hier een mooi voorbeeld en uitwerking van mogelijke vormen om het monitoring- en evaluatie-systeem in kaart te brengen en vorm te geven.

 

STAP 10 - COMMUNICATIE - in deze laatste stap helpen we je te communiceren naar alle betrokkenen

Indien je een SET-subsidie hebt aangevraagd en er is toekenning door RVO, dan is het belangrijk interne en externe betrokkenen goed en tijdig te informeren. Het is aan te raden een beknopt communicatieplan op te stellen, waarin alle betrokken partijen worden benoemd, de momenten waarop met hen wordt gecommuniceerd en waarover. Bij de betrokkenen kun je denken aan: richting cliënten en naasten, cliëntenraad, de eigen medewerkers, de zorgverzekeraar/het zorgkantoor, partijen waarmee je samenwerkt in de ontwikkelingen gedurende de voorbereiding en implementatie van beeldzorg. Daarnaast zal gerichte communicatie nodig zijn naar de zorgmedewerkers, cliënten en naasten die met beeldschermzorg gaan werken. Deze gerichte communicatie kan ook worden ondersteund door medewerkers die specifiek worden ingezet om specifieke doelgroepen te ondersteunen, denk hierbij aan digicoaches, technologie voor verpleegkundigen of een i-Nurse.

We ontmoeten degene met een gehonoreerde SET COVID-19-aanvraag graag in de online learning community Fasttrack Beeldschermzorg van SET-up! Stuur hiervoor een mail naar setup@vitavalley.nl met als onderwerp: ‘Learning Community Fasttrack Beeldschermzorg’, je ontvangt vervolgens een uitnodiging hiervoor.