Voltooid Leven
Eén van de bestuursleden van VitaValley (M.J. Verkerk) is lid geweest van de staatscommissie Voltooid Leven onder leiding van Paul Schnabel. Deze commissie adviseert de regering omtrent het kiezen voor (hulp bij) zelfdoding door kwetsbare ouderen. In 2014 en 2015 heeft de commissie haar werk verricht. Dit leidde tot het schrijven van het rapport ‘Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.’ VitaValley is voornemens om met meerdere organisaties in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken voor het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie Schnabel.

Dit project is afgerond in 2015.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie